Elk jaar maakt ik een duiding voor het nieuwe jaar, ik maak deze vanuit een combinatie van numerologie en tarot. Een duiding geeft altijd mogelijkheden, het omschrijft de beweging van de energie. Deze energiefrequentie kan mogelijkheden en kansen brengen, afhankelijk van jouw persoonlijke keuze of je mee beweegt of weerstand biedt.  De meeste vooruitgang is te boeken als je meebeweegt en inspringt op de potentie van het jaar.

 

Een terugblik op 2022

We komen uit een jaar met veel Neptunus energie (getal 2), 2022 was dan ook het jaar met uitgesproken tegenstellingen. Deze dualiteit heeft zich op veel vlakken laten zien, er was constant het één tegenover het ander. Mainstream media ten opzichte van alternatieve media, wel of geen vaccin, waarheid tegenover leugen, de ene denkwijze tegenover de andere denkwijze. Scheiding in denken, meningen of de omgang met anderen.

Neptunus heeft ons het hele vorige jaar uitgedaagd boven de dualiteit uit te stijgen, verbinding te blijven zoeken. Neptunus werkt in op je diepe onderbewuste en werkt versluierend, veel is in 2022 niet opgehelderd of duidelijk geworden. Neptunus heeft diepe onbewuste wonden bloot gelegd op allerlei gebieden, zeker in menselijke relaties en in de maatschappij. Omdat Neptunus qua energie eerder zoekend is dan besluitvaardig, zijn de wonden wellicht opgemerkt maar zeker nog niet opgelost.

Neptunus werkt etherisch en veel mensen hebben vorig jaar een gebrek aan richting ervaren. Niet weten wat je wilt, twijfel of melancholie hebben hun invloed gehad en geleid tot gevoelsmatige stilstand.

2022 had als algemene trilling het getal 6, in de tarot staat het getal 6 voor De Geliefden. Het symboliseert het maken van een belangrijke levenskeuze. Een keuze die mogelijk leidt naar meer harmonie in je leven. Dit wil niet zeggen dat je in 2022 de motivatie hebt gehad deze keuze te maken. Wellicht voelde je je geremd een keuze te maken of hebben uiterlijke omstandigheden de keuze voor je gemaakt. Hoe dan ook in 2022 wilden we graag vooruitgang maar de daadwerkelijke praktische uitvoering ging moeizamer dan verwacht. Alles is onder Neptunus een beetje blijven hangen, er gebeurt verschrikkelijk veel en tegelijk zijn er geen doorbraken.

2023 brengt een nieuwe energie, met de mogelijkheid los te breken en de stap naar vernieuwing te zetten. Het echte fundament zal pas in 2024 vorm krijgen, onder de structuur van Saturnus, toch zal 2023 veel meer beweging brengen dan 2022.

 

De mogelijkheden van 2023

We krijgen in 2023 te maken met zowel Neptunus (getal 2) als Uranus (getal 3). Daarnaast is het jaar 2023 opgeteld het getal 7 (behorende bij de Zon en Aarde).

Het getal 7 is qua trilling de basistoon of overheersende energie van het jaar 2023. Het hoort bij tarotkaart De Zegewagen. De Zegewagen brengt een overwinning door wilskracht, een overwinning die alleen door je eigen innerlijke werk gerealiseerd kan worden. Je kunt je verschuilen achter een harnas en je kwetsbaarheid achter je ego verstoppen, maar dan zal het jaar je echter weinig vooruitgang brengen. Heb je wel de wilskracht en motivatie om jezelf neer te zetten en te laten zien, dan duidt De Zegewagen op snelheid en krachtige positieve vooruitgang. De Zegewagen wordt getrokken door twee paarden, een witte en een zwarte, wat je dualistische natuur weergeeft. Je hebt zelf de touwtjes in handen de paarden te begeleiden en te sturen, het kan een woeste en vernietigende rit worden of een ongekende overwinning.

Bij het getal 7 hoort ook de Zon, De Zon geeft aan welke weg je het beste kunt bewandelen om tot je grootst mogelijke ontplooiing te komen. De Zon is eveneens verbonden met je bewuste persoonlijkheid, je ego.  Het zal een jaar zijn waarin je je ego mag gaan aankijken en alle bijbehorende onzekerheden en angsten kunt gaan helen. Verval je in handelen vanuit je ego of een dualistische denkwijze, dan verlies je de grip op je Zegewagen.

Je kunt dit jaar meer behoefte voelen om echt jezelf te zijn en meer lef hebben om je uit te spreken en jezelf te laten zien. Het getal 7 is zonnig als de Zon, maar kent evenveel onzekerheden. Hier treedt in 2023 een bepaalde scheiding op. Neptunus is namelijk nog niet uit beeld verdwenen en De Zegewagen heeft immers twee paarden. Kun je uit het dualistische denken en de tweestrijd van Neptunus stappen? De controle en zekerheid loslaten? Durf je een stap in het onbekende te zetten?

Je zal het dit jaar hoe dan ook zelf moeten doen, jouw innerlijke strijd zal je uiterlijke wereld bepalen. Jij bent die krachtige persoon op De Zegewagen, kun je in beweging komen en je idealen nastreven?

 

Gebruik je innerlijke wijsheid

Het innerlijke conflict dat je dit jaar kunt ervaren is de strijd tussen denken en voelen, tussen feitelijke kennis en innerlijke wijsheid. Het getal 7 is geïnteresseerd in feiten en wil bewijs voordat het tot besluitvorming over gaat. Het is dol op technische bijzonderheden en wetenschappelijk onderzoek.

Dit kan er voor zorgen dat je geneigd kunt zijn te overpeinzen en veel na te denken. Het is belangrijk dit jaar deze zoektocht naar kennis of waarheid niet alleen te baseren op het rationele verstand. In de buitenwereld wordt de wetenschappelijke of feitelijke kennis steeds meer in twijfel getrokken en zelfs in diskrediet gebracht. Als de zekerheden van externe informatie of feitenkennis afbrokkelt, is de enige weg het vinden van je eigen waarheid.

Door de invloed van het getal 7 ga je meer behoefte voelen de mysteries van het leven te onderzoeken. Neptunus draagt hier ook nog eens aan bij, die de behoefte aan spirituele verdieping aanraakt.

Deze energie duidt op filosofie, spiritualiteit of een meer open discussie. De 7 is de ware geestelijke vorser die aan zelfbespiegeling doet en heeft van nature veel innerlijke wijsheid en sterk instinctmatig weten. Dit mag je in jezelf gaan ontdekken dit jaar, hoe je 2023 gaat ervaren zal dan ook erg persoonlijk zijn en zich eerst innerlijk voltrekken voordat het zichtbaar wordt in je buitenwereld.

Het getal 7 symboliseert de voltooiing van een cyclus (symbolisch de zevende dag van de schepping), maar kan ook wijzen op een wonderbaarlijke verandering van het eigen ik. Je krijgt hierbij ondersteuning van het getal 23, de laatste twee getallen van 2023. Het getal 23 stimuleert je, je innerlijk weten te gebruiken.

Als je bereid bent het rationele denken te overstijgen zal je ontdekken dat je sommige dingen gewoon weet. Het getal 23 vraagt van je om vertrouwen te hebben in dit weten. Let op dat je dit jaar innerlijk niet in strijd schiet, het zal je natuurlijke weten omzetten in zelftwijfel, met onzekerheid en richtingsloosheid tot gevolg.

 

De keerzijde van Neptunus

Neptunus (getal 2) heeft nog zijn invloed, maar zijn aanwezigheid is eerder een keuze. Hier komt de scheiding bij kijken, je kunt dit jaar kiezen voor vernieuwing of niet. In 2022 heeft Neptunus je absoluut de diepte in geduwd, met als het goed is een enorm verlangen een sprong voorwaarts te maken. Door de invloed van Uranus zal verandering komen, wel of niet gewenst. Neptunus biedt je echter nog een optie, beweeg je mee of niet.

Als je aan de passieve zijde van Neptunus blijft, komt je creativiteit vanuit zelftwijfel of onzekerheid niet tot zijn recht. Je mentale brein zal overuren draaien, met een geneigdheid tot angsten en depressies. Vanuit faalangst kom je niet tot nieuwe dingen en mogelijk trek je je terug in jezelf. Het aantal mensen met geestelijke en emotionele onstabiliteit zal in 2023 toenemen, de kracht en onrust van Uranus vraagt om loslaten en overgave om niet vast te lopen.

 

Vernieuwing en creativiteit

Het doel van dit jaar is vernieuwen, het oude achterlaten. Uranus (getal 3) betekent hoe dan ook verandering. Uranus is niet erg subtiel, maar impulsief, vurig, onverwachts en onrustig. Een ongekende vuurkracht, die in zeer hoog tempo ineens verandering brengt. Vernieuwen wil Uranus en vernieuwen zal het, het jaar zal dan ook zeker verassingen brengen. Wees je wel bewust dat we de fase van afbraak niet kunnen overslaan, het oude moet eerst weg.

Uranus bouwt niet voort op oude vormen, het is zijn doel geheel nieuwe vormen te creëren. Er zal een sterke behoefte ontstaan om beperkende structuren te verbreken en gestelde grenzen te overschrijden. Dat wat niet meer werkt wordt door Uranus maar al te graag drastisch afgebroken en opnieuw opgebouwd. Negatief kan dit zich uiten in een drastische afbraak van maatschappelijke structuren. Positief zal Uranus met nieuwe vormen komen, volledig buiten de bestaande kaders.

Traditioneel wordt Uranus verbonden met modernisme, grilligheid, plotselinge en schokkende gebeurtenissen, revoluties, explosies, erupties, scheidingen, vervreemding, stakingen en rellen, emancipatie, occultisme en alternatieve zaken. Uranus vertegenwoordigt het splijtende en plotselinge in de mens. In het brein van de mens kan Uranus ook flitsend werken en geniale inzichten geven. Hij geeft de drang tot hervormen en veranderen aan. Een ding is zeker, Uranus is niet saai.

Uranus werkt als de bliksem, hij werkt altijd uit op een schokkende, plotselinge, grillige of explosieve manier zijn kracht uit. Uranus is destructiever dan de meeste planeten, waardoor zijn transformatie mogelijkheden ook groter zijn. Als je wilt vernieuwen is afbraak noodzakelijk, zeer langdurig kunnen dingen in stand gehouden worden, maar niet onder Uranus. Het is zowel vernietigen als scheppen, het is de geboorte van iets nieuws. Altijd onverwachts en origineel, het jaar zal verassende wendingen krijgen.

Uranus belichaamt het originele in je en geeft aan dat je je wilt ontplooien tot een mens met een duidelijke eigen identiteit. Uranus symboliseert het ontwikkelen van je eigen, van binnenuit gevoelde onafhankelijkheid, originaliteit en impulsiviteit. Je wilt je dit jaar niet meer laten vertellen wie je bent of wat je moet doen, je wilt authentiek jezelf zijn. Je kunt in jezelf meer de rebel en tegendraadsheid gaan ervaren.

Je mag dit jaar creatief zijn, vernieuwend, vrij, baanbrekend, intuïtief en gericht op zelfontplooiing. Je geduld zal ook zeker op de proef gesteld worden, Uranus is impulsief en snel, maar minder goed in de praktische uitvoering. Er kunnen dus veel ideeën en plannen zijn, met een zekere rusteloosheid tot gevolg. Het echte fundament wordt echter niet door Uranus gebouwd, hiervoor gaat Saturnus in 2024 zorgen.