1. Wetenswaardigheden over energie

De 13 Kosmische Principes leggen de werking van energie uit. Deze principes zijn niet altijd even makkelijk te begrijpen. In het kort zal ik daarom wat belangrijke kenmerken van energie toelichten.

 

Alles is trilling

In essentie is alles energie en alle energie trilt, alles beweegt. Een gedachte ís energie, een emotie is energie, ze bewegen als een trilling van jou naar anderen. Of jij er wel of niet in gelooft. Dit betekent dat alles wat je aantrekt, in jou een startpunt heeft. Wil je iets veranderen, dan kun je nergens anders starten dan bij jezelf. Je zal merken dat je leven verandert naarmate jij van binnen verandert.

 

Energie werkt van binnen naar buiten

Je kunt wellicht denken dat je je beter voelt als je een externe omstandigheid wijzigt, een nieuwe baan, een gezonder gewicht, een andere partner of een betere financiële positie. Op het niveau van energie werkt dat anders. Jouw trilling bepaalt welke omstandigheden je aantrekt of vasthoudt.

Als je je door je partner belemmerd voelt, dan kun je veranderen van relatie, maar de kans is groot dat je je vervolgens belemmerd voelt door je werkgever of je nieuwe partner. Jij voelt je niet vrij en zendt dit in trilling uit naar buiten, de mensen en situaties die bij deze trilling passen trek je aan. Door je innerlijke beperkende gevoelens en overtuigingen over vrijheid los te laten, trek je uiteindelijk andere situaties aan.

Verander daarom altijd eerst je innerlijk, je kunt daarna bevrijd van je thema`s altijd nog dingen wijzigen in je leven.

 

Energie volgt de weg van de minste weerstand

Energie is net als water, het stroomt vanzelf via de weg van de minste weerstand naar het laagste punt. Als je gebruik wilt maken van de voordelen van energie, leer dan meebewegen. Vast willen houden, controle en dwangmatig actie ondernemen helpt je niet om sneller ergens te komen. Heb vertrouwen dat je uitkomt waar je moet zijn, op het juiste moment. Zodra je voelt dat je vecht, strijdt en worstelt, dan beweeg je tegen de richting in. Energie hoort te stromen zonder te veel inmenging over het hoe en wat. Laat het even los, dingen hoeven niet gepaard te gaan met pijn en moeite. Energie heeft geen haast: Jij hebt haast of wilt ergens zijn. Als je het toelaat, dan ga je helemaal vanzelf voelen wat je moet doen of waar je heen moet.

 

Energie volgt intentie

Intentie is dat waarop je je focust, waar je je aandacht aan geeft. Waar je aandacht aan geeft, dat groeit. Dit is een lastige, want de focus ligt vaak op wat ontbreekt of wat niet goed gaat. Je focus ligt op wat mis kan gaan (angst, onzekerheid). De focus ligt op wat nu niet goed is (ontevredenheid). De focus ligt op je irritante baas (frustratie). De focus ligt op een gebrek aan geld (zorgen, stress, tekort).

Waar je aandacht aan geeft, dat groeit. Energie volgt gedachte. Dus waar geef je je aandacht aan?

 

  1. Dertien Universele Principes of Kosmische Wetten

Deze informatie is een selectie van kennis over de werking van energieën, het is slechts een topje van de ijsberg. Het aantal boeken over dit onderwerp is in de afgelopen tientallen jaren enorm toegenomen. De gehele ordening van het heelal wordt bepaald door kosmische wetten. De stand van de zon en de maan en alle sterren is met grote precisie jaren vooruit te berekenen. Diezelfde kosmische wetten bepalen ook ons leven.

Deze principes spreken je wellicht niet allemaal aan, sommige roepen misschien zelfs weerstand bij je op. Je hoeft ze niet te geloven, maar als je graag meer invloed wilt op je leven, adviseer ik je wel ze een keer te lezen.

Het Principe van Vergankelijkheid
Het Principe van Overeenstemming
Het Principe van Compensatie
Het Principe van Betrekkelijkheid Het Principe van Behoud van Energie
Het Principe van Oorzaak en Gevolg
Het Principe van Aantrekking
Het Principe van Ritmische Beweging
Het Principe van Handeling Het Principe van Karma
Het Principe van Omzetting van Energie
Het Principe van Geslacht
Het Principe van Polariteit

 

Het Principe van Vergankelijkheid

Als je geboren wordt, dan volgt na je leven altijd de dood. Daar is geen ontkomen aan. Het is als het bloempje dat in de lente opkomt, in de zomer bloeit en in de herfst afsterft, om plaats te maken voor de volgende generatie. Simpel gezegd worden na het afsterven de bouwstoffen gevormd voor de nieuwe generatie. Elke fase heeft nut.

Alles heeft te maken met vergankelijkheid; relaties, gezinnen, succes, werk en het leven zelf. De periode kan korter of langer zijn, maar alles is onderworpen aan deze wetmatigheid. Alles, echt alles is vergankelijk.

Wanneer je je hecht aan je leven, je relaties met anderen, de eeuwige jeugd, aanzien of bezittingen, dan strijdt je een bij voorbaat verloren strijd. Je accepteert wel dat een bos bloemen na een week begint te verwelken, maar vaak niet dat je zelf ook zult beginnen met verwelken en dood gaat. Zo zit het hele leven nu eenmaal in elkaar.

Dankzij het Principe van Vergankelijkheid sterft het oude, om plaats te mogen maken voor het nieuwe. Vergankelijkheid gaat over in wedergeboorte. Alles verdwijnt maar komt ook weer terug. Dit Principe wordt daarom ook wel het “Principe van de Reïncarnatie” genoemd.

Het Principe van Behoud van Energie

Alles is energie en energie verdwijnt niet, maar is wel om te zetten naar andere vormen van energie. Alle energie draait in kringen rond. Onze gedachten, onze gevoelens, onze woorden en onze daden zijn ook vormen van energie. Wat we uitzenden komt weer terug, net als een boemerang. Vandaar het gezegde: “Wat je zaait, zul je oogsten”. Je bent de som van je gedachten, gevoelens, woorden en daden en creëert hiermee je werkelijkheid, nu of later.

Alle energie is trilling. De trillingen kunnen hoog of laag zijn. Hogere trillingen kunnen lagere trillingen absorberen, maar niet andersom. Je kan wel met een zaklamp een donkere ruimte verlichten, maar een zwartlichtlamp die het licht verdrijft kan niet bestaan. Je persoonlijke trilling trekt trillingen van gelijke hoogte aan (volgens het Principe van de Aantrekking). Eigenlijk is dit het ‘soort zoekt soort’-principe. Je eigen soort trilling of energie beïnvloedt je eigen leefomgeving. Je kunt trillingen verhogen en verlagen. Als liefde, tevredenheid en positiviteit regeert in ons leven, dan zal je gedrag van een hogere trilling zijn. Als negativiteit je leven beheerst, dan zendt je lagere trillingen uit.

Het Principe van Handeling

Je kunt in iemand zijn gezicht aardig zijn, maar tegelijk een tegengestelde gedachte denken. Je kunt van jezelf zeggen dat je vriendelijk bent, maar in je dagelijkse gedragingen in de auto of in de supermarkt kortaf zijn. Net doen alsof heeft dus weinig zin. Het juiste gedrag is het gedrag waar een liefdevolle intentie aan ten grondslag ligt. Hier op Aarde wordt je door de samenleving vaak afgerekend op het resultaat van je handelingen. Het Universum is alleen geïnteresseerd in je intenties van je gedrag ook al is het resultaat anders dan je had gewenst.

Alleen wanneer je intentie en je gedrag in dezelfde richting wijzen zal je in staat zijn om het gewenste effect te bewerkstelligen.

Het Principe Van Overeenstemming

Je lichaam bestaat uit cellen en in iedere cel is alle informatie opgeslagen van je totale lichaam. Het universum is een afspiegeling van het atoom en omgekeerd. Je kunt geen atoompje beroeren zonder invloed uit te oefenen op het gehele heelal. Alles is verbonden met elkaar en elk kleinste stofje draagt de eigenschappen van het totaal in zich. Bewustzijn is energie en energie is bewustzijn. Bewustzijn is de lijm van het gehele universum. Een uitgezonden gedachte dendert door het hele Universum en beïnvloedt alles. Dat is goed om je te realiseren als je je ergens negatief over uit laat.

Het Principe van Oorzaak en Gevolg

Het Principe van Oorzaak en Gevolg zegt dat elke oorzaak een gevolg heeft, en elk gevolg een oorzaak. Dit is een fundamentele Wet achter alles wat in het gehele Universum plaats vindt. Toeval bestaat daarbij niet. Toeval is niets anders dan onbegrepen dynamiek.

 

Het Principe van Karma

Het Principe van Karma is een afgeleide van de meer algemene Wet van Oorzaak en Gevolg. Het Principe van Karma heeft betrekking op je vrijheid om te kiezen. Het gaat dus over je vrije wil. Jouw vrije wil blijft te allen tijde jouw eigen verantwoordelijkheid. Jouw verantwoordelijkheid wordt geregeld in dit Principe. Wat je anderen aandoet mag je, in dit leven of in latere levens, zelf ervaren. Want ervaring is de beste leermeester. Niets overkomt je voor niets en alles wat je overkomt heeft een reden. De reden van wat je overkomt kan zijn, je huidige gedrag, karma uit vorige levens en voor sommige mensen inwijdingsproeven voor spirituele groei. Als je bewustzijn op een laag pitje staat, dan kun je makkelijk vanuit je emoties reageren met jaloezie, wraak, egoïsme of machtsmisbruik. Bij een hoger soort bewustzijn zal Liefde en Vergeving hoger scoren.

In vele levens heb je veel veroorzaakt bij anderen, soms ten goede, soms ten kwade. De positieve of negatieve ervaringen die anderen hebben opgedaan door je gedrag kun je dan later zelf ook ervaren. Zodat je de kans krijgt om van de effecten van je gedrag bewust te worden. Dat is nooit als straf bedoeld, maar als een kans om te leren. Het wordt pas onaangenaam als je je tegen zo’n aangeboden kans verzet.

Het is belangrijk om je van deze menselijke variant van het Principe van Oorzaak en Gevolg bewust te worden. De oorzaak kan in vorige levens opgebouwd zijn, terwijl het gevolg zich in dit leven presenteert.

Ingelost karma komt niet meer terug. Onbegrepen karma blijft ons achtervolgen, en ook steeds minder subtiel, steeds duidelijker. Iets dat je overkomt is dus nooit toeval, want toeval bestaat immers niet. Er niets van leren betekent je eigen verantwoordelijkheid ontkennen, maar de lessen gaan door en komen versterkt terug.

Het Principe van Karma helpt je ook de relaties met anderen beter te begrijpen; Mensen die je aantrekkelijk vindt, maar ook mensen aan wie je een hekel hebt. Met al deze mensen heb je een gevoelsmatige relatie. Mensen aan wie je een hekel hebt zijn een spiegel voor je, zij laten je zien waar je zelf in kunt verbeteren. Met al deze mensen heb je in vorige levens karma opgebouwd. In dit leven ontmoet je diegenen waarmee je het grootste karma hebt opgebouwd. Er zijn daarnaast ook mensen die je niet raken, waarmee je géén gevoelens deelt. Dit zijn mensen waar je geen karma mee te vereffenen hebt.


Het Principe van Compensatie

De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht” (Mahatma Gandhi, 1869-1948).

Als je schenkt aan anderen, zal je beloning tienvoudig zijn. Maar weet dat je intenties om te geven van groot belang zijn. Geef je om terug te ontvangen of geef je uit liefde. Je kunt aandacht geven, een luisterd oor zijn of een praktisch advies geven. Je beloning kan in dit leven of duizend levens verder tot je komen. Je beloning kan materieel zijn en/of spiritueel. Rijkdom en spiritualiteit gaan in deze maatschappij niet altijd samen. Er bestaan veel oordelen over hoe je zou moeten leven en geven. Boeddha zou, als hij nu geleefd had, misschien in een prachtige auto gereden hebben. Maar als hij hem in de prak zou rijden, zou hij met een even goed gemoed verder zijn gaan lopen. Je mag genieten van allerlei verworvenheden en tegelijk spiritueel zijn. Geef met je hart en laat de maatschappelijke dogma’s van schaarste varen, zodat je het niet gênant vindt je eigen beloning te innen.

Het Principe van Aantrekking

Dit Principe van Aantrekking zegt dat je datgene aantrekt waar je voor staat. Dat betreft dingen, omstandigheden en mensen. Dit heeft te maken met de hoogte van de trilling die je vertegenwoordigt. Lage trillingen trekken lage trillingen aan en hoge trillingen trekken hoge trillingen aan. Soort zoekt soort.

Dat wat je buiten jezelf waarneemt vormt feitelijk de spiegel van je binnenkant, je innerlijke zelf. Je trekt alles naar jezelf toe. Jouw energetisch veld vormt een magneet dat het gelijksoortige aantrekt.

Dit Principe, en dat geldt in meerdere of mindere mate voor alle Principes, geeft je de kans om je innerlijk te leren kennen. Dat kan soms frustrerend zijn, omdat je gebeurtenissen meemaakt, waarvan je dacht dat je dat station al gepasseerd was. Je bewustzijn wordt dan even met beide benen op de grond gezet.

Innerlijke gedachten en emoties bepalen je energetische uitstraling, en dat bepaalt wat je aantrekt en wat je afstoot. Sommige mensen leren hun innerlijk kennen door meditatie, wat de innerlijke weg wordt genoemd. Wanneer je echter naar je omgeving kijkt dan kun je ook je innerlijk zonder meditatie bloot leggen. Met name die mensen aan wie je een hekel hebt kunnen je leren wat je eigen zwakheden zijn, wanneer je je ervoor durft open te stellen. Kijk naar je omgeving en leer jezelf kennen.

Het geweldige van dit Principe van Aantrekking is dat je deze wet ook kunt gebruiken om je realiteit te veranderen met behulp van je intentiekracht. Je verandert je  omgeving en je omstandigheden door je wensen duidelijk te maken. Je veroorzaakt zelf je eigen omgeving en omstandigheden door je eigen gedachten, bewust en onbewust.

Het Principe van Omzetting van Energie

Dit Principe geeft je de mogelijkheid je Vrije Wil beter te benutten. Dit Principe helpt je om je dagelijkse problemen te beïnvloeden en je omstandigheden te verbeteren. Dit Principe werkt met intentiekracht en vereist concentratie. Weten we nog dat hogere trillingen lagere absorberen en oplossen?

Je begint met jezelf te vergeven, over vroegere misstappen, negatieve gevoelens en vergissingen. Daarna vergeef je anderen voor hun misstappen. De zuiverheid van je intentie en de kracht van je wil bepaalt de effectiviteit van deze daad.

Het Principe van Betrekkelijkheid

Zolang je steeds terugkeert naar de aarde wordt je getoetst door middel van problemen en/of inwijdingsproeven. Deze proeven zijn er om te zien of de scholing die aan deze wedergeboorte vooraf ging, door jou op Aarde in de praktijk wordt gebracht. Deze proeven kun je ondergaan met zelfmedelijden. Je vind jezelf slachtoffer van de omstandigheden en je vergelijkt jezelf met anderen die er beter vanaf lijken te komen. Je kunt ook reageren dat er wat te leren valt en dat deze test daarom aan je wordt voorgelegd. Een niet geleerde les komt tienvoudig terug, tot hij begrepen is. Alle lessen die je meemaakt zijn kansen op een hoger bewustzijn, een hogere trilling.

Het Principe van Polariteit

Polariteiten zijn: warm-koud, zwart-wit, liefde-haat, hoog-laag, enz. Dit zijn twee uitersten van één soort energie, de laagste en de hoogste trilling. Deze uitersten komen in deze dimensie voor op drie gebieden, namelijk het fysieke gebied, het mentale gebied en op het spirituele gebied.

Deze gebieden zijn vergelijkbaar met je emoties, je denken en je hartgevoel. Veranderingen kunnen ontstaan als je binnen een polariteit de knop van het ene uiterste verschuift naar het andere tegenovergestelde uiterste. Ineens van het ene uiterste naar het andere gaan, is niet altijd de juiste weg. Bijvoorbeeld; Verdedigen en aanvallen zijn twee uitersten van dezelfde energie. De trilling van beide energieën is gebaseerd op strijd en de één is dus niet beter dan de ander. Juist het bewandelen van de middenweg is vaak de juiste weg. Aan jou de keuze.

Ieder mens heeft mannelijke en vrouwelijke elementen in zich. Bij deze polariteit dien je de balans te vinden. Maar bij de polariteit tussen liefde en angst zoeken we uiteraard niet de balans tussen deze twee.

Het Principe van Ritmische Beweging

Alles in het leven komt, blijft even en verdwijnt weer. Net als de zon. Adem in, hou even vast, adem uit. Alles is onderhevig aan dit ritme. Geboorte, leven, dood. Na regen komt zonneschijn, maar dan geldt ook dat na zonneschijn regen komt. In-uit, op-neer, eb-vloed, leven-dood, dag-nacht. Als we niet van de nacht houden, weet dan dat de dag er aan komt. Laat je niet uit het veld slaan door deze cyclische gebeurtenissen.

Voor en na ieder hoogtepunt staat een dieptepunt geprogrammeerd. Ken de ritmes maar blijf evenwichtig en gecenterd, want na eb komt vloed, komt eb, komt vloed, enzovoorts. De slinger van de klok gaat van links naar rechts, naar links naar rechts. Je kan aan dit Principe ontkomen door er boven uit te stijgen, mentaal en emotioneel. Om dit Principe te overstijgen dien je je emotioneel te leren onthechten. Wat eigenlijk betekent dat je de middenweg kiest en zonder waardeoordelen naar een situatie kunt kijken.

Het Principe van Geslacht

Dit Principe slaat niet op het verschil tussen mannen en vrouwen. Dit Principe gaat over de vrouwelijke en mannelijke kant in ieder van ons. Dit Principe gaat over Yin en Yang. Deze complementaire functies zijn te vinden op het fysieke, mentale en het spirituele vlak. Deze functies vullen elkaar aan, en hebben elkaar nodig voor een optimaal resultaat. Het balanceren van yin en yang is nodig om je dromen te dromen en ze tot werkelijkheid te brengen. Je evenwicht tussen je mannelijke en vrouwelijke eigenschappen in gedachten, emoties, woord en daad zijn een noodzakelijke voorwaarde voor groei.