In onze tweede sessie wordt uitgelegd hoe je geest bestaat uit twee verschillende denkwijzen, rationeel denken (hoofd) en die van gevoelsmatig denken (hart). Je bent in deze maatschappij opgevoed om met name de rationele denkwijze te ontwikkelen. Dit is eveneens de denkwijze waar het ego aan verbonden is. De gevoelsmatige zijde van ons leven wordt vaak onderbelicht.

Je gaat samen met mij leren contact te maken met je onderbewuste en te gronden in je lichaam. Je krijgt daarnaast alle informatie mee naar huis over de werking van je geest en het innerlijke conflict wat de meeste mensen in zichzelf ervaren. Waar blijf je over twijfelen? Wat hebben jouw levenssituaties je te vertellen? Welke terugkerende gedachten of emoties ervaar je?

Ik vind het belangrijk dat je zelf leert begrijpen hoe je geest en onderbewuste werken, zodat je zelf leert je eigen thema`s aan te pakken. ik bied je alle hulp, geduld en handvatten aan, maar uiteindelijk heb je er zelf het meeste aan als je op elk gewenst moment praktisch een probleem aan kan pakken. Dit geeft een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid en het maakt je op de lange duur zelfredzaam. Je verschuift hierdoor van een staat van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid, het uiteindelijke doel van ontwikkeling. Het heet immers niet voor niets Zelf-Ontwikkeling.

Onderstaand meer informatie over het verschil tussen je hoofd en hart.

 

Ik denk 

De meeste mensen leven in hun hoofd en ervaren dit als een betrouwbare plaats om informatie vandaan te halen. Het lijkt ook niet echt een keuze, je bent als het ware geprogrammeerd om rationeel te denken.  

Je bent inmiddels waarschijnlijk ook tot de conclusie gekomen dat veel nadenken leidt tot onrust, twijfelen en stress. Het doel van deze stap is je uit te leggen waarom je in jezelf strijd en onrust ervaart. Denken en voelen zijn twee heel verschillende energievelden. Door balans aan te brengen tussen je denken (hoofd) en je hart (voelen), ontstaat er meer rust. Deze stap helpt je je innerlijke onbalans te herkennen en vervolgens langzaam terug te stappen naar een andere manier waarop je kunt denken. 

Je geest, de manier hoe je denkt, heeft een gespletenheid in zich. Deze dualiteit zie je overal, je kunt denken en voelen, je hebt een binnen- en buitenwereld, je hebt positiviteit en negativiteit. Deze tegenstrijdigheid bestaat ook in jouw geest.   

In met name Westerse landen wordt je gestimuleerd je rationele manier van denken te ontwikkelen. Je leert door kennis op te nemen, logisch te beredeneren en bereikt iets in de wereld naarmate je aantoont veel kennis en kunde te hebben. Je stelt doelen, je bent prestatiegericht en bereikt aanzien door hard te werken.   

Je hebt kennis aangeleerd gekregen, waarvan je gelooft dat dit waar is. Afhankelijk van jouw achtergrond, cultuur en opleiding vorm je een kader of beeld van jezelf en de wereld. Dit aspect is bij iedereen verschillend.  

Jouw aangeleerde overtuigingen en patronen vormen een aspect van jouw persoonlijkheid. Een aspect dat verbonden is aan het rationele deel van jouw geest, jouw ego deel. Het is een stukje van jouw bewustzijn dat gevormd is door aannames. Jij gelooft dat je hard moet werken om iets te bereiken. Je gelooft dat je niets kunt bereiken omdat je nooit iets afmaakt. Je gelooft dat je zekerheid bereikt als je € 100.000 op de bank hebt. Iedereen heeft zo zijn eigen aangenomen waarheden.  

Het ego wordt ook wel jouw identiteit of persoonlijkheid genoemd. Het is goed je te beseffen dat het ego aspect van jouw persoonlijkheid met name onbewust is gecreëerd. Je hebt dit beeld gevormd naar aanleiding van wat jou in het verleden is aangeleerd. Dit hele karakter beeld is opgeslagen in je onderbewuste en je speelt het grotendeels onbewust af. 

 

Ik voel 

Je hebt ook nog een ander deel van jouw bewustzijn, het hart bewustzijn. Deze kant van je bewustzijn wordt bij veel mensen (zeker in Westerse landen) minder goed ontwikkelt. Je wordt namelijk van jongs af aan getraind je aandacht hier niet aan te geven. Het hartbewustzijn voelt aan als een stille rustige aanwezigheid. Het is geen emotionele beleving want emoties zijn verbonden aan een chemische reactie in je hersenen. Je gevoel is verbonden met je hart, een weten. Niet op te wekken door te dwingen daar te komen, niet te ontwikkelen met je wilskracht. Het is er namelijk altijd, bij iedereen. Je weet alleen niet meer hoe je er mee in contact kunt komen. 

Deze stappen zijn bedoeld om je terug te brengen naar een andere manier om naar jezelf te luisteren. De balans terug te brengen naar harmonie tussen je denken en je gevoel.  

Juist de onbalans tussen deze twee kanten van je bewustzijn geven innerlijke strijd, alsof je uit twee elementen bestaat die samen met elkaar in gevecht zijn. Wat zorgt voor ongemak, onrust en twijfel. Nu-training wil bijdragen aan het verminderen van dit steeds terugkerend innerlijk conflict.  

Om dit innerlijke conflict te ontstijgen is het belangrijk dat je weet hoe je ego en je hart werken. Zodat je gaat herkennen in welke denkwijze je aanwezig bent.  

 

Identiteitsverwarring  

Je “ik” of identiteit is opgebouwd uit geloofsstructuren, een geloof in wie jij denkt dat je bent. Je vormt gedachten over wie je bent, je bent Jantje of Pietje. Je bent recht door zee of je bent voor een dubbeltje geboren. Je hebt allerlei overtuigingen over jezelf gevormd door opvoeding en maatschappij. Je leert op school hoe de wereld in elkaar zit. Je leert via de wetenschap hoe het universum of het lichaam werkt. Je bouwt een heel netwerk aan overtuigingen op, waarvan jij aanneemt dat het waar is. Maar zijn deze overtuigingen en kaders dan wie jij bent?  

Het ego is een manier van denken, die je is aangeleerd en die je bent gaan geloven. Je hebt dit denksysteem opgeslagen in je onderbewuste en blijft dit geheel automatisch afdraaien.   

Deze constructie van overtuigingen, geloofsstructuren, emoties en patronen is jouw ego programma. Dat is niet wie jij bent, jij gelooft dat je het bent. Omdat je bent gaan geloven dat jij dat bent, blijf je ronddraaien in eindeloze herhalingen van het ego. 

Omdat het ego je wil beschermen, is het gericht op het voorkomen van afwijzing en andere problemen, het ego is hierdoor eindeloos aan het herstellen, verbeteren en oplossen. Hoe kom ik van dit gedrag af? Hoe overstijg ik deze gewoonte? Wat is de oorzaak van dit probleem? Waarom doe ik zo moeilijk?   

Zelfs al heb je iets goed gedaan, zal het ego altijd iets nieuws vinden om te verbeteren. Je gaat de strijd aan met jezelf, er is namelijk altijd wel iets wat niet goed genoeg is of waar je last van hebt.   

 

Wie ben je eigenlijk als je het ego niet bent?  

Jij bent een immens onbegrensd energiewezen, met ongekende scheppende mogelijkheden. Je ego gelooft dat jij machteloos en zwak bent. Jouw hartbewustzijn is onbegrensd en heel. Door je geloof in het ego stap voor stap te gaan loslaten, komen vanzelf de ruimte en rust in je leven terug.  

Je ego wil dat je jezelf verbetert, omdat je nu op dit moment nog niet goed genoeg bent. Het is constant aan het zoeken naar iets, omdat het gelooft dat je niet compleet bent. Jouw hartbewustzijn is al compleet en heel, je kunt dat nu alleen niet goed voelen door de inmenging van jouw ego deel.  

Het heeft geen enkel nut om te blijven verbeteren, zoeken en graven. Je hoeft niet te zoeken, het is er al, dus waar zou je het moeten zoeken. Je kunt er ook de oplossing niet voor vinden, want er is geen probleem. Je ego heeft deze problemen bedacht en wil ze tegelijk oplossen. Je dient te stoppen met geloven in de onwaarheden die het ego je wijs maakt. Bereid zijn al je opgebouwde constructies, overtuigingen en waardeoordelen over jezelf en de wereld los te laten.  

Je kunt kiezen voor een denkwijze die aangestuurd wordt door je hart. Je voelt wat juist is en gaat vervolgens bedenken hoe je dit wilt gaat doen. 

 
De ingang naar je gevoel ligt in het nu 

 Geen enkele zoektocht van het ego heeft een oplossing voor nu. Het zijn gedachten aan oplossingen, gedachten aan verbetering en als je die hebt bereikt, dan voel je je goed. Wat je dus eigenlijk zegt is, nu is het nog niet goed. Je bent pas tevreden als je de actie hebt uitgevoerd of het resultaat hebt bereikt. En dan begint dit weer van voren af aan.  

Als het nu niet goed is, hoe kun je je dan ooit beter voelen? Het is niet de handeling of actie, het is de denkwijze die je ongelukkig maakt.   

Het ego is als een automatische ingestelde zoekmachine op je startpagina, het start helemaal automatisch op. Deze zoekmachine geeft je alleen niet de juiste zoekresultaten, ongeacht je zoekopdracht. Toch blijf je die startpagina met dezelfde zoekmachine maar openen, in alle hoop dat het uiteindelijk een juist zoekresultaat gaat geven.   

Alleen het instellen van een andere zoekmachine op je startpagina gaat je helpen. Dan moet je wel eerst die oude eraf gooien, die hou je niet achter de hand, je gaat ze ook niet naast elkaar gebruiken. Die zoekmachine werkt voor jou niet meer, die gooi je van je computer af.   

Je kunt maar in één denkwijze tegelijk zijn en je bent meestal in het programma van je ego, want die draai je onbewust af. Als je niet in het nu bent, ben je per definitie in de denkwijze van het ego. 

 
Ruimte maken voor je hartbewustzijn  

De denkwijze van je hart kun je het beste omschrijven als een stille waarnemer, het is datgene waarmee je je eigen gedachten kunt observeren.  

Het ego is naar buiten gericht, door je aandacht te verschuiven naar je hart verschuift je aandacht naar binnen. Je voelt dan meer afstand tot het “ik” en je komt steeds meer in de waarnemerspositie. De stille waarnemer neemt waar wat de “jij” allemaal denkt, doet, zegt en meemaakt. Net zoals je naar een film zou kijken, verander je in een neutrale waarnemer. Je hoort jezelf iets zeggen of ziet jezelf iets doen, maar een deel van jou staat er buiten en kijkt ernaar.  

Het ego programma wil altijd weg van negatieve gedachten of emoties, daarom projecteert het ego. Het wil het niet zien en ziet het daarom in anderen. Het ego heeft eerst het probleem gecreëerd, geeft vervolgens iets buiten zich de schuld en verwacht dan ook de oplossing in de buitenwereld te vinden. Het is als de verwarming aanzetten met de ramen open en klagen dat je het koud hebt. De schuld geven aan de thermostaat en de kachel hoger zetten, blijven mopperen en met een deken op de bank gaan zitten.  

Als je los wilt komen van de eindeloze problemen van het ego, dan moet je durven kijken naar je eigen negatieve gedachten en emoties, maar let op, want als je deze gedachten veroordeelt, stap je over naar het ego deel en dan blijven de vervelende gevoelens en gedachten bij je. Dan heb je je met deze gedachten geïdentificeerd. Als je ze slechts waarneemt zonder oordeel, kun je ze loslaten.  

Het ego gaat de strijd aan, het wil innerlijk vechten tegen ongewenste gedachten. Dit geeft gevoelens van irritatie en weerstand. Je hart strijdt niet, het wacht simpelweg tot jij bereid bent iets te zien en bereid bent het los te laten.  

Denken vanuit je hart vraagt van jou om te durven kijken naar je eigen schaduwen, het vindt er niets van. Door het naar voren te brengen en als het ware in het licht van je aandacht te zetten, kun je ze loslaten.  

Alles waartegen jij vecht en strijdt, zal blijven bestaan. Je ego zal dus eeuwig het conflict blijven aangaan, want dat is hoe deze denkwijze werkt. Door het als een onbewuste denkwijze te zien, kun je ook besluiten een andere denkwijze als waar aan te nemen. Jij bent je gedachten en emoties niet, jij bent alleen een programma op herhaling aan het afdraaien. Aan jou de keus, eeuwig vechten of een andere denkwijze kiezen. 

Door stap voor stap de onjuiste programmeringen van het ego zonder oordeel te bekijken en los te laten, door aanwezig te zijn in het nu moment en keer op keer te kiezen voor je gevoel, brokkelt uiteindelijk het oude ego systeem af. 

 

Nuttige boeken 

Je bent je ego niet (Ywo Akke) 

De grote bevrijding (Margo Krikhaar)