In onze tweede sessie wordt uitgelegd hoe je geest bestaat uit twee verschillende denkwijzen, rationeel denken (hoofd) en die van gevoelsmatig denken (hart). Je bent in deze maatschappij opgevoed om met name de rationele denkwijze te ontwikkelen. Dit is eveneens de denkwijze waar het ego aan verbonden is. De gevoelsmatige zijde van ons leven wordt vaak onderbelicht.

Het nadeel hiervan is dat we geneigd zijn onze emoties en diepe gevoelens te onderdrukken. Het ego denksysteem is geneigd weg te vluchten van emoties, vanwege de onvoorspelbaarheid (onveiligheid) hiervan. Met als gevolg dat je onderbewuste vol zit met emoties, negatieve herhalingen en patronen. Hoe voller je onderbewuste is met al deze onbewuste ballast, hoe meer je leven onvoorspelbaar en zwaar gaat aanvoelen.

Je gaat samen met mij leren contact te maken met je onderbewuste en te gronden in je lichaam. Je krijgt daarnaast alle informatie mee naar huis over de werking van je geest en het innerlijke conflict wat de meeste mensen in zichzelf ervaren. Waar blijf je over twijfelen? Wat hebben jouw levenssituaties je te vertellen? Welke terugkerende gedachten of emoties ervaar je?

Ik vind het belangrijk dat je zelf leert begrijpen hoe je geest en onderbewuste werken, zodat je zelf leert je eigen thema`s aan te pakken. ik bied je alle hulp, geduld en handvatten aan. Maar uiteindelijk heb je er zelf het meeste aan als je op elk gewenst moment praktisch een probleem aan kan pakken. Dit geeft een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid en het maakt je op de lange duur zelfredzaam. Je verschuift hierdoor van een staat van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid, het uiteindelijke doel van ontwikkeling. Het heet immers niet voor niets Zelf-Ontwikkeling.