Wat is een regressie?

Regressie betekent eigenlijk terug gaan naar een opgeslagen herinnering, emotie of trauma. Dat wat is gebeurt ligt opgeslagen in je onderbewuste. Je bereikt het onderbewuste via het hartchakra, dit chakra is een portaal of brug naar het onderbewuste. Ik begeleid je via het hartchakra naar je onderbewuste, er ontstaat dan een diepe staat van ontspanning. Je kan op deze manier vragen beantwoorden vanuit je hartbewustzijn (voelen, weten of intuïtie) in plaats van vanuit je hoofd.

Stel je voor, je hebt hoogtevrees, maar je hebt geen idee hoe je hieraan komt. Tijdens een regressie ga ik naar het onderbewuste om de oorzaak van de hoogtevrees te zoeken. Ik leg mijn hand op je hartchakra, zodat er een diepe staat van ontspanning ontstaat. Door gerichte vragen te stellen, ga je terug naar het moment dat de hoogtevrees is ontstaan. Je ziet jezelf als peuter bovenaan een trap staan (hoogte) en valt naar beneden (angst). Je onderbewuste slaat deze ervaring op en koppelt hoogte aan de emotie (angst). Elke keer als je nu hoogte ervaart, voel je ook de angst. Doormiddel van visualisatietechnieken gaan we de angst opruimen, tot het moment dat je geen angst meer ervaart als je op hoogte staat.

Tijdens een regressie kan karma uit vorige levens, gedragspatronen en negatieve energie opgeruimd worden. Juist de regressies maken het mogelijk je energieveld op te ruimen en dieperliggende oorzaken van blokkades te verwijderen. Er kan zowel gekeken worden naar specifieke thema’s zoals faalangst of onzekerheid, maar ook naar de oorzaken van fysieke klachten.

Vanuit mijn ervaringen met het onderbewuste, geloof ik dat ons onderbewuste ook alle herinneringen opslaat vanuit vorige levens. Waarbij sterke trauma`s, onverwerkt verlies of angst diepgeworteld in het onderbewuste liggen. De inbreng die je vanuit je familielijn meekrijgt heeft ook een behoorlijke impact op de overtuigingen en emoties die je onderbewust opslaat. Het is niet noodzakelijk dat je gelooft in vorige levens of karma, het loslaten van onderbewuste blokkades kan ook zonder dat jij erin gelooft. Het is het belangrijkste dat er ruimte in je onderbewuste gaat ontstaan, 

Hoe meer ruimte je creëert, hoe zuiverder je onderbewuste wordt, hoe positiever en lichter je in het leven gaat staan. Dit proces van loslaten, groeien en tot inzicht komen kan bij sommige mensen zeer snel verlopen, terwijl bij andere mensen met veel vervuiling in het onderbewuste meer tijd nodig is voordat er ruimte in het energieveld ontstaat. 

Het onderbewuste

Je beleeft de wereld en je leven door de vijf zintuigen, elke seconde ontvang je rond de 11 miljoen indrukken. Je hersenen hebben een beperkte opslag capaciteit en kunnen al deze informatie die in de vorm van geluiden, beelden en gevoelens binnenkomt niet opslaan. Om deze informatie toch te verwerken worden deze indrukken gefilterd tot ongeveer 40 indrukken per seconde.  Al de overige informatie, zeker 75% van alles wat je qua indrukken ontvangt, wordt in je onderbewuste opgeslagen. Het onderbewuste heeft namelijk een gigantische opslagcapaciteit.

Diep in je onderbewuste worden de lichaamsprocessen geregeld, je temperatuur, bloeddruk, ademhaling en het kloppen van je hart. Gelukkig hoef je je niet bezig te houden met het ritme van je hart of regelen van je ademhaling, het gaat allemaal vanzelf.

Je onderbewuste bevat een ongekende hoeveelheid aan informatie, informatie die door de bewuste geest slechts gedeeltelijk wordt ervaren. Je kunt het vergelijken met de lichtfrequenties die het menselijke oog kan waarnemen, je ziet maar een relatief klein gedeelte van het gehele lichtspectrum. Het is wat je met het menselijke oog kan waarnemen, ultraviolette licht kun je bijvoorbeeld niet meer zien. Daarentegen kunnen sommige dieren dat wel. Dit werkt hetzelfde met geluidsgolven, je oren hebben trilhaartjes en horen geluiden binnen een bepaalde frequentie.

Omdat je het niet kunt waarnemen of horen, betekent niet dat deze kleuren of geluiden er niet zijn. Zelfs de indrukken, kleuren, sensaties, geluiden of emoties die jouw vijf zintuigen niet direct beleven, komen wel binnen in je onderbewuste.

Je bewuste geest, ook wel het rationele verstand genoemd, wordt voor meer dan 75% aangestuurd door je onderbewuste. Dit wil niet zeggen dat je bewuste geest deze informatie begrijpt. Als je bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek hebt gehad en het verliep uitstekend, kun je buiten staan en je het gevoel bekruipen dat je beter niet bij dit bedrijf kunt gaan werken.

Jouw onderbewuste heeft informatie binnengekregen die erop duidt dat dit bedrijf misschien niet gezond is. Jouw verstand begrijpt niets van dit onaangename gevoel en zoekt logische verklaringen. Hierdoor ontstaat strijd tussen de bewuste geest (je verstand) en de onbewuste geest (je intuïtie en gevoel).

In de westerse maatschappij wordt veel belang gehecht aan de bewuste geest. Je krijgt vaak al op jonge leeftijd aangeleerd te vertrouwen op je verstand, de verbinding en het vertrouwen in het onderbewuste is hierdoor op de achtergrond geraakt. Je kunt de signalen die je onderbewuste je geeft negeren of ontkennen, zelfs je hele leven lang.

Als de bewuste en onderbewuste geest elkaar niet begrijpen en niet kunnen samenwerken, creëert dit wel een spanningsveld. Wat zich kan uiten in twijfelen, doelloosheid, emotionele spanning, ziekte of besluitloosheid.

Stel je voor dat je toegang hebt tot een systeem dat alle informatie vanuit de omgeving opneemt en doormiddel van jouw gevoel deze informatie overbrengt. Je zou in staat zijn weloverwogen besluiten te nemen, je stopt met twijfelen en volgt vol vertrouwen je pad. Je onderbewuste is geen vijand, je hoeft haar niet te negeren. Zij is een onuitputtelijke bron van informatie, talenten en mogelijkheden.

Besef je ook, het onderbewuste heeft geen oordeel, ze voert simpelweg een taak uit. Ze is niet uit te schakelen, zij blijft informatie opnemen en geeft deze informatie braaf door. Het zou fantastisch zijn, als je bewuste geest deze informatie opvangt, begrijpt en vervolgens gebruikt om besluiten te nemen die passend en goed voor je zijn.