Controle, forceren, presteren en dwang zorgen altijd voor het vastzetten van je energie. Je denkt sneller te gaan of betere resultaten te halen als je er druk op zet. Het tegendeel is waar, het wekt tegenkracht op. Weerstanden waarnemen en loslaten geeft ruimte, ruimte om een ander gezichtspunt te krijgen. Maar ook ruimte in je lijf en hoofd.

 

Toelaten

De oplossing of de antwoorden die je zoekt zijn er al, maar het daadwerkelijk op natuurlijke wijze toelaten van deze kennis is vaak lastig. Als er in jou geen rust en ruimte is, gaat de natuurlijke stroom aan je voorbij. Waarnemen, vertragen en doorvoelen maakt ruimte. Deze ruimte geeft uiteindelijk snelheid, dingen lopen als vanzelf. En als ze niet als vanzelf stromen, dan is het niet het juiste voor jou.

 

Overgave

Overgave is loslaten en vol positieve verwachting vertrouwen op de uitkomst. Het is een totaal loslaten van verzet. Je forceert niet de uitkomst en stuurt niet dwangmatig op resultaten. Overgave heeft geen label, je kunt er niets van vinden. Het is vloeibaar, een stroom van vreugdevol vertrouwen dat de uitkomst altijd goed is.

Je stapt als het ware in een bootje en laat je meevoeren door de stroom. De rivier is je leven, met soms een wilde versnelling en veel rotsen. Je hebt geen andere optie dan diep in te ademen en rustig mee te bewegen met de stroom. Je kunt balen, schreeuwen, met je handen tegen het water duwen en geïrriteerd de boot de andere kant op trekken. Dit zijn slecht jouw oordelen en verzet tegen de rit over de rivier van het leven.

Juist datgene waartegen je je verzet, zal blijven. Alles wat je daadwerkelijk ziet zonder waardeoordeel, zal weggaan. Je oordelen wekken weerstand op en houden deze weerstand vast. Je kunt leren anders om te gaan met situaties en op deze manier je innerlijke weerstand verminderen. Zodra je oordeelt gaat jouw energie naar de persoon of situatie die je veroordeelt, je voedt het. En alles wat gevoed wordt met energie wordt groter.

Overgave is oordeelvrij iets accepteren, zelfs al is het niet wat je op dat moment wilt. Overgave is inzien dat je niet perfect hoeft te zijn, jij bent al perfect zoals je bent. Je bent op een reis waarin je soms de moed verliest en soms juicht van plezier. Geef je over aan deze beweging en voel de rust als je je overgeeft, mee bewegen met het ritme van het leven.

Als je het even niet meer weet, adem dan diep in en verbeeld je dat je met een bootje de rivier af stroomt. Ontspan, het is geen wedstrijd. Je komt vanzelf aan op je bestemming.