Onderstaand een voorbeeld van een uitgewerkte numerologische duiding. In dit onderstaande voorbeeld zijn de naam, geboortedatum en het persoonlijk pentagram vanwege de privacy verwijdert. Wil je graag ontdekken welke mogelijkheden jij tot je beschikking hebt? Welke lessen je te leren hebt of hoe je omgaat met bepaalde aspecten van het leven? Laat dan je verrassen door je eigen geboortedatum te laten uitwerken.

 

Numerologische duiding

  1. Inleiding

De Numerologie van het Pentagram wordt ook wel Pentalogie genoemd. Het pentagram symboliseert een menselijk lichaam, met daarin alle belangrijke levensgebieden die wij als mens ervaren.

De getallen van jouw geboortedatum laten als een spiegel zien wie je bent en wat je kunt. Zonder enig oordeel, geeft het een overzicht van wat je hebt meegenomen het leven in. En niets van wat je meeneemt is daar zonder doel. Je grootste tegenslagen, diepgewortelde angsten of mooiste talenten, ze zijn er niet toevallig. Ze zijn jou bij geboorte al meegegeven. Je kunt de kennis van de getallen gebruiken om jezelf te leren kennen en mee te gaan bewegen met de energie van het getal.

Numerologie laat je zien wie je nu bent, maar ook wat je kunt worden. De getallen geven altijd een prachtig beeld van de obstakels op je pad, maar tegelijk herbergt ze ook altijd de grootste kansen en mogelijkheden. Ze is nooit slecht het één, ze is ook altijd het andere.

Je kunt leren de obstakels te zien als treden om te komen tot je ware potentie. Jij bent het persoonlijkheidstype 31/4,  het getal 4 is jouw einddoel. In je leven doorloop je de getallen 3 en 1 om te komen tot de potentie van de 4.

In deze Numerologische duiding ga je de getallen van jouw geboortedatum leren kennen. Je krijgt ook achtergrondinformatie over de planeten, die verbonden zijn aan jouw getallen. Samen werkt dit zich in jouw pentagram uit in een bepaald levensgebied.

Iedereen heeft in het leven levenslessen, die tegen wil en dank geleerd dienen te worden. Deze duiding gaat je meer inzicht geven in jouw lessen. Zodat je deze kunt omarmen en gaat zien als prachtige kansen voor persoonlijke groei.

 

  1. De getallen van je geboortedatum

Een getal kun je zien als een informatieveld, het heeft een bepaald frequentiebereik. Het getal heeft een uiterste positieve pool en een tegengestelde negatieve pool. Bijna niemand ervaart alleen de positieve of negatieve aspecten van een getal, het is eerder een evenwichtsbalk, je verschuift heen en weer. In de meest ideale situatie leer je van de negatieve zijde en ontwikkel je je vervolgens naar de positieve zijde van het getal, met talentontwikkeling tot gevolg.

De getallen in jouw geboortedatum geven jouw rugzak aan, dat wat je hebt meegenomen het leven in. In jouw geval heb je de getallen 4, 8, 7 en 2 (de eeuw doet niet mee).  Van al deze getallen draag jij energie bij je.

De getallen van je geboortedatum plaatsen we in een pentagram, dit stelt een menselijk lichaam voor. Je hoofd zit in de lucht en je benen staan op de grond (jouw pentagram staat verderop in deze duiding).

Het pentagram is holistisch, dit betekent dat elk element diepere lagen in zich draagt. Je kunt niet alleen kijken naar de individuele getallen, het gaat juist om de eenheid. Het samenspel van de getallen creëert een informatieveld. Jouw eigen persoonlijke kosmische blauwdruk. Daarom is elk pentagram uniek, zelfs van twee mensen geboren op dezelfde datum.

 

  1. Het persoonlijkheidstype 31/4

Je bent als je alle getallen van je geboortedatum optelt een persoonlijkheidstype 31/4, dit is te vergelijken met een soort basistoon. Je hebt persoonlijkheidstypes die hebben een heel gericht levensdoel, zoals het type 20/2. Het is een type 2 en de nul versterkt de 2 ook nog eens, dus qua trilling volledig een 2.

Jij bent een 31/4,  jouw persoonlijkheidstype bestaat uit 3 getallen. Het einddoel is de 4, maar in het leven beweeg je je door de getallen 3 en 1 om te komen tot de 4. Omdat het hele diverse getallen zijn, kun je je wellicht herkennen in veel verschillende karakterkenmerken. Het getal 4 is jouw levensdoel, de overige getallen staan in dienst van het getal 4.

In je leven doorloop je fasen, net zoals je van puber naar jong volwassene groeit en uiteindelijk volwassen wordt. In de eerste periode van je leven schiet je vaak nog heen en weer tussen de positieve en negatieve energie van de getallen. Jouw eerste levensfase ligt in de periode tot 31 jaar, in deze periode ben je aan het leren omgaan met de getallen 3 en 1. Dit maakt jouw interesses in de eerste 31 jaar anders dan de interesses in de periode na jouw 31levensjaar.

 

3.1         De eerste levensfase (tot 31 jaar)

In je leven beweeg je door de getallen 3 en 1, na je 31e levensjaar ga je pas echt werken aan het getal 4. De 3 en 1 zijn beiden mannelijk en naar buiten gerichte getallen. De 3 is het getal van de schepping, de pure creatiekracht. Het is ook het getal van vernieuwing, onrust en vuurkracht. De 1 is het getal van je ik, in je eigen kracht staan, creativitief en origineel kunnen zijn.

De 3 en 1 zijn beiden expressief, ze houden van afwisseling, ervaringen, actie ondernemen en beweging. Deze naar buiten gerichtheid zorgt ervoor dat je je in het eerste gedeelte van je leven, tot ongeveer 31 jaar, vooral richt op externe bezigheden. Je kunt dan denken aan reizen, werk, relaties, je sociale leven, de maatschappij of de wereld in het algemeen. Je bent bezig je ik (ego) te ontwikkelen en neer te zetten. Dit gebeurt vaak door een gerichtheid op een studie, carrière of andere bezigheden die zekerheid verschaffen. Je bent sociaal, gezellig en ondernemend (3). Je geniet graag van het leven, van eten en drinken en de mensen om je heen.

De 31 heeft behoefte aan vernieuwing, maar tegelijk moeite met het bepalen van richting. Het kan aan veel dingen enthousiast beginnen, maar geneigd zijn dingen niet af te maken. Veel dingen hebben je interesse en tot 31 jaar kun je je onrustig of zoekende voelen.

De getallen van jouw geboortetype zijn bijzonder tegenstrijdig, de 1 en 3 zijn mannelijk, expressief en naar buiten gericht en de 4 is vrouwelijk en naar binnen gericht. Dit verklaart ook de strijd tussen jouw verlangen snel te willen gaan en tegelijk afgeremd te worden. Het getal 4 wordt gedwongen langzaam te gaan en alle ervaringen die het meemaakt te verdiepen, daarom voelt de energie van het getal soms zwaar.

Je maakt in je leven zeker beproevingen mee, levenservaringen die je confronteren met jezelf en je dwingen de diepte in te gaan. Deze tegenstelling van enerzijds snel willen gaan en anderzijds afgeremd worden, kan frustratie opwekken. Het kan aanvoelen alsof je niet verder komt, vastloopt of tegen een onzichtbare muur aan loopt.

Na je 31e levensjaar komt er meer nadruk op het getal 4 en kun je meer behoefte gaan ervaren aan berusting, structuur of de wens een gezin te stichten. Je gedijt goed in een stabiele gezinssituatie en houdt van het gemak en de comfort van een stabiele basis.

Jouw uiteindelijke persoonlijkheidsgetal 4 leert je om je vormkracht te gebruiken, dus de dingen echt neer te zetten. Je hebt dan ook een buitengewoon sterk doorzettingsvermogen en de gave om met een originele blik naar zaken te kijken. Maar om je eigen kracht (1) en inspiratie (3) om te zetten in echte resultaten, heb je de kracht van het getal 4 nodig. Het echt neerzetten of vormen van jezelf gaat dan ook pas echt goed na je 31e.

De 4 is de rots in de branding van de getallen. Het staat voor hard en geduldig werken, toewijding, doorzettingsvermogen en stabiliteit. De 4 wordt daarom gezien als een krachtgetal. De 4 is een echte bouwer, die weet hoe hij met aardse materie om moet gaan. Dit maakt hem ook stug, met een te sterke behoefte aan controle en de geneigdheid alles in hokjes te stoppen.

Mogelijk heb je één of meerdere keren in je leven het roer radicaal omgegooid, om een totaal andere koers te varen. Dit gebeurt vooral als je te lang vasthoudt aan een situatie die zijn waarde verloren heeft, waardoor alleen een forse koerswijziging de noodzakelijke vernieuwing kan brengen.

 

3.2         De tweede levensfase (na 31 jaar)

Rond de leeftijd van 31 jaar heeft er mogelijk een  belangrijke gebeurtenis plaats gevonden, die heeft bij gedragen aan het bereiken van geestelijke volwassenheid. Dit kan een innerlijk besluit zijn, het beëindigen van een relatie of een andere gebeurtenis. Er is een periode aangebroken die ervoor zorgt dat je jezelf geestelijk gaat verdiepen.

Het is geen makkelijke opgave om het getal 4 te begrijpen. Het is namelijk de begrenzing zelf, er zit een enorme dwang in jouw leven die je begrenst om zo te komen tot ongekende dieptes in jezelf.

Het is als het beklimmen van een steile trap, je moet elke stap begrijpen en doorleven en dan pas kun je naar de volgende tree. Als je te snel wilt gaan, treden wilt overslaan of simpelweg geen zin heb iets te ervaren, dan dwingen levenssituaties je alsnog dit te doen. Je tuimelt van de trap en moet vervolgens weer helemaal opnieuw beginnen. Dit is zeker niet bedoeld als straf, maar het getal 4 is de hoge school van de ziel. Je zou deze opgave niet krijgen als je het niet zou kunnen en juist door de kracht die je bezit, kun je dit ook.

Je bent echter geneigd jezelf te beperken in je denken en handelen. Een onderliggende onzekerheid ligt hier vaak aan ten grondslag. Je biedt jezelf niet altijd de ruimte om je gevoelens en emoties te uiten. Terwijl je juist als belangrijk levensdoel hebt, te leren luisteren naar je gevoel. Diepe (onbewuste) angsten kunnen je tegenhouden jezelf echt te laten zien. Je blijft dan vanuit zekerheid hangen in een herhalend ritme, vaak met ongenoegen tot gevolg.

Omdat je vrij nuchter bent van aard, kom je vaak krachtig en zelfverzekerd over. En je angsten hoef je zeker niet direct te ervaren in je alledaagse gang van zaken. Dit is afhankelijk van jouw mate van controle, je kunt met dit mechanisme je angsten je hele leven onderdrukken.

Jij bent als mens moeilijk te beïnvloeden en volgt gestaag je eigen weg in het leven. Je bent moedig en trouw maar kan soms moeite hebben om op gang te komen.

 

3.3         De levenslessen van het type 31/4

Je dient te leren het oude los te laten en niet vast te houden aan zaken die hun tijd hebben gehad. Je mag bij tijd en wijle de veiligheid en zekerheid los laten, zodat je groei niet stagneert. In jouw lichaam merk je gelijk als je vasthoudt, je lichaam wordt stroef en je stoelgang vertraagt. Jouw lichaam en geest hebben een sterke connectie en jij hebt als les te leren voelen wanneer het tijd is los te laten.

Jij hebt een sterke intuïtie en een krachtig en gevoelig energieveld. Omdat je ook praktisch, doelgericht en rationeel bent, kun je deze gevoelige zijde van jezelf in je jonge jaren negeren. Het loslaten van je angsten gaat je helpen deze vrouwelijke zijde te omarmen. Het is een prachtige kracht die je zeker veel gaat opleveren.

Jij hebt ook een opgave niet teveel in kaders en beperkingen te blijven hangen, flexibel omgaan met het leven is een uitdaging die je aan mag gaan. Je kunt geneigd zijn teveel aandacht te besteden aan de kleine tegenslagen en irritaties in het leven. Begrenzingen en tegenslagen kun je simpelweg overwinnen door ze te zien als kansen tot innerlijke groei.

De worsteling voor jouw type is soms lastig, omdat zij werkt door beperking en begrenzing. En je krijgt het niet cadeau, er wordt van jou gevraagd hard te werken op fysiek, mentaal en spiritueel niveau. Maar juist daardoor kun je het verste komen van allemaal, want je hebt ook de wilskracht meegekregen om het aardse leven met al zijn ups en downs te aanvaarden.

Verder wordt het getal 4 in verband gebracht met de vaderfiguur. Deze heeft een belangrijke stempel op jou gedrukt, of dit positief of negatief is komt in de uitwerking van jouw pentagram verder naar voren.

 

  1. Jouw geboortedag

Je bent op de 4e geboren. De geboortedag zegt iets over de geest, dus de mate hoe je denkt. De 4 is een even getal en vrouwelijk, dus zij is naar binnen gekeerd. Jij verwerkt de dingen graag eerst in jezelf, voordat je daar mee naar buiten treedt. Dit kan als valkuil hebben dat je blijft hangen in een beperkte visie op de zaak. De 4 is namelijk ook een vierkant en heeft de beweeglijkheid van een ander getal nodig om zijn visie te verbreden.

Het getal 4 is als symbool ook het kruis, wat staat voor de incarnatie, de geboorte en het leven op aarde. Het kruis geeft de spirituele verbinding weer tussen hemel en aarde, de grensbewaker tussen het aardse leven en het hiernamaals. Ondanks jouw praktische en aardse manier van denken, voel je ook diepe verbinding met een hoger weten.

 

  1. Jouw geboortenaam

Elke letter van jouw naam resoneert met een getal, de A is 1 en de B is 2. De naam is op deze wijze om te zetten in een getal. De voornaam gaat over jouw eigen persoonlijkheid. Jouw naam is opgeteld 66, dit zijn beiden even of vrouwelijke getallen, ze zijn naar binnen gericht.

Het getal 66 is het getal van incarnatie, dit betekent volledig de aardse ervaringen beleven. Dit past heel goed bij de energie van jouw geboortedag (4e), wat ook gaat over de aardse leerschool.

De 6 is als getal het meest gegrond, praktisch en aards. Jij staat dus letterlijk stevig op de grond. 66 heeft een sterke wilskracht en kan doelen stellen. Als jij je doelen niet kunt realiseren geeft dit innerlijk frustratie, want de 6 is naar binnen gericht. Het is daarom belangrijk een doel in je leven te hebben waar je je passie in kwijt kunt. Anders kan de vuurkracht van deze twee 6-en zich uiterst vervelend in je lichaam uitwerken (ontstekingen, huidproblemen of hoofdpijn).

Je hebt sterk perfectionistische neigingen en kan goed overweg met details. Waar je aan begint, maak je graag af. Het is ook een vurig getal en kan zeker op anderen in energie heftig overkomen.

Vanuit jouw familienaam komt opgeteld het getal 54. De betekenis van 54 is “zoekende”. Het zijn twee tegenstrijdige getallen, de 5 is mensgericht, groots en vrijheidslievend. Terwijl de 4 begrensd en zoekt naar zekerheden. Deze innerlijke tegenstelling is een energie die jij vanuit jouw familielijn hebt meegekregen. Je hebt waarschijnlijk vanuit jouw familie een begrenzing ervaren om jezelf te zijn of je vrij te voelen in het leven.

(voor en achternaam) is opgeteld 120. Vooral het getal 20 werkt hier het sterkste door, dit maakt jou intuïtief. Het getal 20 is ook een grappenmaker, dus je houdt wel van een lolletje. Door het getal nul, is het jouw doel de geest (2) te transformeren (0). Dit betekent een radicale verandering van de manier waarop je denkt. De nul wil graag (onbewuste) zaken afronden en in balans (2) brengen. De trilling van jouw hele naam zet jou in beweging deze omslag te maken en innerlijke balans te creëren.

 

  1. Het persoonlijke pentagram

Je hebt behalve een persoonlijkheidstype (31/4), ook een persoonlijk pentagram.

Jouw pentagram geeft informatie over hoe jij het leven ervaart, hoe je dingen aanpakt en waar je jezelf in kunt gaan ontwikkelen.

Jouw energie is mooi verdeeld, de mannelijke en vrouwelijke energie zijn goed in balans. De vrouwelijke zijde mag iets meer ontwikkelt worden, het toelaten van jouw zachte gevoelige zijde. Je staat stevig op de grond, dit betekent dat je de dingen ook daadwerkelijk kunt neerzetten.

Je hebt zowel een zachte harmonieuze kant, als een dwingende zijde. Deze dwingende zijde is jouw starheid en wilskracht (4), als je iets echt wilt, dan laat je dat niet zomaar los. Dit wordt extra versterkt door de energie van jouw naam (66), deze geeft extra vuurkracht, met een drang naar perfectie. Je hebt dan ook het vermogen op een duidelijke wijze, je eigen wil door te zetten.

Jouw wilskracht is een kracht en tegelijk een leerpunt. Na jouw 31e vindt je meer balans tussen deze enerzijds vurige wilskracht en anderzijds de behoefte aan harmonie en samenwerking.

Je hebt een zachtaardige aard en je voelt bijzonder integer aan in je energie, dus ik vermoed dat je met de loop van de jaren deze energie in balans hebt gebracht.  

 

6.1         Assen in het pentagram

De getallen in het pentagram hebben onderling allemaal een relatie met elkaar. Getallen kunnen elkaar aanvullen, verzwakken of versterken. Een as bevat getallen die tegenover elkaar staan, de assen worden ook wel spiegelgetallen genoemd. Deze geven bepaalde kwaliteiten aan die je al dan niet gebruikt in het dagelijks leven.

De assen bestaan altijd uit opposities van mannelijke (actief en scheppend) en vrouwelijke getallen (passief en bezinnend). Deze veroorzaken spanning, maar zetten ook aan tot actie. In de tegenstelling zit de meeste spanning en strijd, maar de meeste uitdagingen brengen ook de meeste groei. Je hebt kracht nodig om de tegengestelde energieën met elkaar te verbinden.

 

2-7 As                 Bewustzijn / Psychosomatische As

Jij hebt een 2-7 as in je pentagram. Beiden getallen 2 en 7 hebben met de geest te maken, de 2 is de passieve vrouwelijke kant, de 7 de actieve, mannelijke kant. De 7 is vitaal en gegrond, de 2 is intuïtief en gaat eerder over gevoelsmatig weten.

Jij hebt de gave om jezelf en anderen te genezen. Deze as geeft jou de gaven van het voorstellingsvermogen, ook wel de scheppings-As genoemd. Je hebt wat te brengen en kunt je lot in eigen hand nemen.

Je verstaat de kunst van het meeleven, inleven, meedenken en verbinden. Tegelijk kun je analytisch, objectief en nuchter tegen zaken aankijken.

Omdat een as altijd spanning geeft tussen twee tegengestelde getallen, kun je je jezelf ook ziek denken. Het is ziekte of gezondheid, jouw eigen voorstellingsvermogen is leidend.

Als de 2-7 as niet in balans is, veroorzaakt dit energieschommelingen en kost het je moeite op gang te komen.

Jouw 2-7 as staat op de ondervinding-as, jij leert jouw scheppende voorstellingsvermogen te gebruiken door het te ondervinden. Je moet het gaan gebruiken om de kracht ervan te ontdekken. Mogelijk dat je in je jonge jaren nog niet bewust ervaart wat de kracht van jouw denken is en hierdoor wellicht dingen creëert waar je niet blij van wordt. Zodra je deze kracht bewust gaat inzetten, zal je zeker ontdekken dat jij je eigen begrenzer kunt zijn of je eigen heler.

 

6.2             Belangrijke fasen/ periodes in jouw leven

In de aanloop naar jouw geestelijke volwassenheid, rond 31 jaar, doorloop je belangrijke ervaringen die jou helpen de overgang te maken naar geestelijke ontwikkeling. Meestal zijn deze ervaringen zwaar en brengt het je tot inkeer.

Tussen jouw 30e en 40e vinden er veel veranderingen plaats, mogelijk ben je een nieuwe fase in je leven gestart. Deze veranderingen hebben uiteraard onrust gebracht, maar ook mooie kansen om te vernieuwen. Het startsein voor het in gang zetten van veranderingen ben je gestart tussen je 32e en 35e jaar.

Tussen jouw 40e  en 50e  komt de zon in jouw leven, jouw eigen krachtige persoonlijkheid komt op de voorgrond. Om volop gebruik te kunnen maken van deze kracht dien je eerst diepe angsten en onzekerheden te overwinnen. Een belangrijk kantelpunt ligt hier op de leeftijd van 47 jaar.

Vanaf 48 jaar komt de planeet Uranus je volop veranderingen en vernieuwing brengen. Uranus is nooit saai en schud alles door elkaar. Onder Uranus kun je je richting gaan bepalen en je creativiteit gaan inzetten, wat prachtig aansluit bij jouw ontwikkelkansen vanaf 2020. Je wilt dingen echt gaan afronden en loslaten.

Jij hebt ook het persoonlijk getal 48, een uitermate gevoelig getal. Vanaf 48 jaar ga jij echt jouw gevoel volgen, misschien zelfs een talent ontdekken op dit gebied.

 

6.3            Het fysieke lichaam

Het pentagram is het symbool van het menselijk lichaam, met je benen op de grond en je hoofd in de lucht. Als de energie van een getal blokkeert, omdat een bepaalde levensles (nog) niet is geleerd of een trauma niet is verwerkt, loopt de energie vast. Dit kan als effect hebben dat er fysieke klachten ontstaan.

Jij hebt een krachtig gestel en staat stevig op de grond, je hebt waarschijnlijk een sterk lichaam dat snel herstelt.

Jij hebt een gevoelige plek op de galblaas en gewrichten, met name de knieën. Als je hier last van hebt, is dit is jouw eigen creatieve energie die stagneert. Je kunt dit ook ervaren als irritatie of overprikkeling. Je kunt s ’ochtends een glas warm water met een eetlepel appelazijn drinken om de galblaas te ondersteunen.

Als je ergens een chronische klacht hebt ontwikkelt, kijk dan ook naar je gedachten. Jouw psyche-as, de 2-7 lijn, werkt krachtig door. Een negatieve gedachtegang kan zich in jouw geval op een vervelende manier in het lichaam uiten.

 

6.4         Jouw persoonlijke uitwerking van de levensgebieden

Er zijn 10 levensgebieden, onderstaand toelichting op hoe jij deze gebieden ervaart.

 

Levensgebied 1: geestelijke ontwikkeling /  ik / creatie

Je hebt in dit levensgebied een 4 staan, bij het getal 4 hoort de planeet Saturnus. Saturnus is ook de planeet die hoort bij jouw persoonlijkheidstype en is dus de planeet die de meeste invloed op jou heeft. Saturnus is de god van de tijd en daarmee de hoeder of toetssteen van het lot. Saturnus bewaart de geheime schatten en krachten, waar men eerst mee moet leren omgaan.

Hij verwijst naar de laatste fase in het bewustwordingsproces, waarna de weg kan worden vrijgegeven voor de hogere vormen van bewustzijn. Saturnus werkt heel sterk en hij is de kracht die je het besef geeft een ego te hebben dat je moet afzetten.

Saturnus heeft gevoel voor: doel, methodiek, discipline, realiteit en constructief denken. Een praktische levenshouding, gebaseerd op zichtbare en doorgaans materiele waarden. Zo ook het logisch denken, accuraat plannen, praktisch zijn en doelbewust ergens vorm aan geven. Saturnus geeft ons het vermogen om logisch te denken en staat voor structuur, vastheid en begrenzing. Zodoende betekent hij houvast, stabiliteit, volharding en consequentheid.

Saturnus is ook het leerproces van de pijn. Hij toont ons alle schaduwkanten van ons karakter en het is aan ons daarvan te leren en er mee om te gaan, onmisbaar dus in het proces van mens worden.  Wanneer je eenmaal je eigen beperkingen en tekortkomingen hebt ervaren en hebt leren accepteren, geeft Saturnus je een sterke innerlijke ruggengraat.

Jouw Saturnus staat in levensgebied 1 en beschrijft hoe jij je geest ontwikkelt. Jij hebt een sterke denkkracht. Je bent verantwoordelijk, gestructureerd, volwassen en productief. Je bent een bouwer. Omdat Saturnus werkt doormiddel van begrenzing, dwingt hij jou je geestelijke te verdiepen. En dit is een stapsgewijs proces, waarbij al je angsten losgelaten mogen worden.

Omdat jij al een behoorlijk pad van geestelijke ontwikkeling hebt gevolgd, kun je meer gebruik gaan maken van de kracht van het getal 4. Vanaf 2021 komt dit levensgebied onder de aandacht en hierdoor krijg je de mogelijkheid om ideeën ook daadwerkelijk te verwezenlijken.

 

Levensgebied 2: gedachtegang / intuïtie

Jij hebt in dit gebied een enkele 2 staan, dit betekent dat je de mogelijkheid hebt vrij je gedachten te bepalen en je intuïtie te ontwikkelen. De 2 doet dit graag in samenwerking met anderen. Waar je gedachten in je jonge jaren waarschijnlijk dualistisch of zwart/wit kunnen zijn, heb je alle mogelijkheden hier later in je leven balans in te vinden.

 

Levensgebied 3: de wil tot …/ richting in het leven vinden / creativiteit

Jij hebt geen getal staan in dit levensgebied, dit betekent dat het een ontwikkelmogelijkheid in zich draagt. Het kan zijn dat je dit gebied nog gaat ontwikkelen, anderzijds zou het kunnen dat je het inmiddels al geleerd hebt.

De ontwikkelkans van dit levensgebied heeft te maken met het bepalen van je levensrichting. Het duurt in jouw geval meestal wat langer voor je richting in je leven hebt gevonden. De 3 vindt veel dingen interessant en wil dit heel graag op zijn eigen manier neerzetten.

Het is voor jou belangrijk je eigen persoonlijke plek in de wereld te vinden, door te focussen op wat je wilt en hier vervolgens op te handelen. Als je eenmaal je richting hebt bepaald, kun je enorm ver komen, want je bezit veel doorzettingsvermogen. Hoe meer richting en doel je in je leven vindt, hoe meer rust je vindt.

 

Levensgebied 4: voelen / begrenzen / verdiepen / de vader

Jij hebt het getal 7 in dit levensgebied staan, het getal 7 is verbonden met de Zon en Aarde. Jouw eigen persoonlijke zonnekracht in de wereld. De zon weerspiegelt het bewuste gedrag, het jezelf zijn, het worden wat je in wezen bent.
De zon geeft aan welke weg je het beste kan bewandelen om tot de grootst mogelijke ontplooiing te komen. Hij geeft aan hoe je kunt proberen je idealen te bereiken en op welke manier jouw weg zich zal voltrekken.

De zon geeft aan hoe je kan proberen jouw scala aan mogelijkheden te ontwikkelen. De functie van de Zon is, om de diverse onderdelen van je persoonlijkheid zodanig met elkaar te verbinden, dat je kunt komen tot een volledig “zijn”.

De zon is dynamisch, vitaal en krachtig.  Aangezien de Zon staat voor je levenstaak, drijfveren en je streven, staat zij ook voor de valkuilen die je belemmeren tot volledige ontplooiing te komen. Zoals de angst om je te laten zien, faalangst, schuwheid en een gebrek aan vertrouwen.

Jij hebt de Zon in jouw gevoelsveld staan, dit betekent dat je mag leren te handelen vanuit je gevoel. Omdat je geneigd bent eerst na te denken, kan het langer duren voordat je het talent tot invoelen ontdekt. In jouw jonge jaren heb jij je eigen gemaakt, je angsten te rationaliseren en vanuit controle te onderdrukken. Deze geneigdheid komt voort vanuit jouw familie. Jouw  angsten liggen diep verborgen in je onderbewuste. Om volledig tot jouw talenten en ontplooiing te komen dienen deze angsten losgelaten te worden.

De begrenzing van het getal 4 geeft beperkingen aan jouw ontplooiing, met als doel dat je eerst alles loslaat en jezelf verdiept. Zodat je vervolgens jouw potentie volledig kunt laten zien.

Tussen jouw 40e en 50e levensjaar leer je je controle loslaten en meer vertrouwen op je eigen innerlijke waarheid. Deze kracht mag je verder ontwikkelen en laten zien, zoals de zon zich ook laat zien.

Levensgebied 4 gaat ook over de rol van de vader, jouw vader was waarschijnlijk een charismatische man. De zon op deze plaats kan ook aangeven dat de vader vooral op zichzelf gericht was.

 

Levensgebied 5: emoties / familie en gezin

Jij hebt in dit levensgebied het getal 8 staan, het getal 8 hoort bij de planeet Venus. In de astrologie symboliseert Venus de behoefte aan evenwicht en schoonheid, wat psychologisch tot uiting komt in de emotionele behoefte aan zekerheid door middel van relaties en vriendschappen en met onze behoefte aan materiële zekerheid door middel van waardevolle en mooie dingen.

Venus heeft twee gedaanten en kan zich als Ochtendster en als Avondster manifesteren. Zij is nauw verbonden met de zonnebewegingen en kent daarom beide werelden: de dag en nacht, het duister en het licht. Deze twee gedaanten sluiten goed aan bij de twee gedaanten van de 8. De verbinding tussen hemel en aarde, stoffelijk en onstoffelijk, de innerlijke en de uiterlijke wereld.

Je houdt van de leuke dingen van het leven, vakanties, activiteiten, kunst en mooie spullen. Je onderneemt graag dingen, maar dan wel graag goed voorbereid en het liefst met wat comfort.

Jij ervaart in je leven ook diepe emotionele transformaties, deze periodes zijn vaak lastig en kunnen zich uiten als een enorm loslaatproces, zoals een verlies, burn-out of andere diepgaande zuivering. Met als doel, dat je hier als nieuw uit tevoorschijn komt.

Bij Venus hoort de feniks als symbool. Een archetypisch, vurig wezen, met het vermogen om op een wonderbaarlijke manier uit de as van zijn eigen vernietiging te herrijzen. 

Het maken van een echte emotionele verbinding met anderen is hetgeen je zoekt, maar omdat je onbewuste angsten hebt voor verlies, kan het een tijdje duren voordat je deze verbinding aangaat.

Het kan ook aangeven dat er een verlies is geweest in je eigen gezin of familie, een verlies wat niet perse de fysieke dood hoeft te zijn. Een scheiding waarbij je één van de ouders niet of minder ziet of een ziekte van een broer of zus.

Je hebt een talent emotioneel te verbinden met mensen, anderen aan te zetten tot transformatie. Een talent wat je tussen je 50e en 60e verder gaat ontwikkelen.

 

Levensgebied 6: driften/impulsen / levenskracht / passie

Jij hebt in dit levensgebied geen getal staan, wat inhoudt dat je je hierin mag ontwikkelen. In je jonge jaren kun je een sterke drang naar perfectie ervaren en maar moeilijk tevreden zijn. Het temperen van je temperament door je frustratie en boosheid niet af te reageren op je omgeving, is een belangrijke les om te leren.

Omdat jij al langere tijd bezig bent met je geestelijke ontwikkeling en de focus hebt verlegt naar harmonie, heb jij dit innerlijke vuur goed in balans gebracht.

Je kunt nu een passie ontdekken om zo jouw krachtige levensenergie in te zetten.

 

Levensgebied 7: jouw persoonlijkheid / jouw persoonlijke plek in de wereld

Jij hebt hier een enkel getal 7 staan, de 7 is vaak een laatbloeier. Eerst dien je je gebrek aan vertrouwen te overwinnen om echt tot ontplooiing te komen. Je hebt misschien moeite om op de voorgrond te staan of faalangst om nieuwe dingen te ondernemen.

Het is jouw persoonlijke pad van ontwikkeling dat je gaat brengen bij je grootste talenten. Simpelweg door te durven echt jezelf te zijn.

 

Levensgebied 8: relaties / houden van

Jij hebt hier een enkele 8 staan, je houdt van de mooie dingen van het leven. Je gaat makkelijk relaties aan en voelt je graag verbonden. De echte emotionele verbinding in een relatie komt tot stand nadat je verbinding hebt kunnen maken met jezelf.

Omdat jij al sterk door innerlijke emotionele veranderprocessen bent gegaan, ben je uiteindelijk uitgekomen bij de kern in jezelf. Van daaruit heb je geleerd oprecht met anderen te verbinden, iets wat je vast veel voldoening brengt.

 

Levensgebied 9: communicatie / kennis

Het getal 2 hoort bij de planeet Neptunus en zij staat voor het grenzen opheffende principe. Je kosmische antenne waarmee je het buitenzintuiglijke en fijnstoffelijke oppikt. Het stelt je in staat verborgen samenhangen en toekomstige trends en andere ontwikkelingen aan te voelen.
Het verlangen om boven het alledaagse bewustzijn uit te stijgen en het hoogste waar te nemen.
Daarbij betreft het eigenlijke streven van Neptunus naar het spirituele.

Omdat het getal 2, twee zijden heeft, brengt het geneigdheid tot zwart/wit denken. Ook twijfelen en besluitloosheid horen bij de 2.

Het getal 2 is van de tegenstelling en heeft dus altijd twee zijden. Jouw communicatie heeft twee kanten, open en gesloten, daadkrachtig en twijfelend, zeker en onzeker. Het vinden van balans gaat helpen het talent van de 2 te ontwikkelen. Jouw onzekerheid op dit gebied loslaten en spreken vanuit je gevoel en niet vanuit het denken.

Een verbinding tussen gevoel en verstand is de oplossing om bijna helder wetend te kunnen spreken. Een absoluut talent van Neptunus.

 

Levensgebied 10: bewustwording / karmische afronding

Vanaf 2020 is dit levensgebied onder de aandacht gekomen. Jij hebt in dit leven of vorige levens nagelaten om te veranderen en vernieuwen. Je hebt hier waarschijnlijk wel de wil voor gehad, maar er niet naar gehandeld. De kracht van verandering heb je nu in dit leven wel in beweging gebracht, zodat je uiteindelijk als nieuw tevoorschijn kunt komen.

 

 

  1. Advies van de Numerologie kaarten

De kaarten geven een advies wat voor jou persoonlijk (op dit moment in je leven) belangrijk is om te ontwikkelen of om je op te richten.

Kaart 9

Je hebt een talent om vanuit een hoger weten te communiceren. Je hebt alles in je om je angsten op het gebied van communicatie los te laten. De kennis die je hebt kun je dan gaan overbrengen aan anderen

Kaart 5

Dit talent tot verbindend communiceren werkt van binnen naar buiten. Je zal het eerst in jezelf moeten geloven en vanuit een krachtig innerlijk vertrouwen naar buiten brengen.

Kaart 7

Je mag in je eigen vertrouwen gaan staan, dat je iets bijzonders te brengen hebt. Dat je dit ook mag laten zien. Geef ruimte aan de mystieke kennis die je in je onderbewuste al hebt. Durf te stralen, te praten en te creëren.