Jouw geboortedatum is niet alleen de dag waarop je geboren bent maar elk getal van je geboortedatum is een veld van informatie. Het samenspel van deze getallen is de blauwdruk van jouw ziel, een soort rugzak aan kennis, levenslessen en talenten die je in je leven kunt gebruiken en mag ervaren.

Het lezen en combineren van getallen heet numerologie en betekent “kennis der getallen”. Het gaat hier over de vibratie of trillingsfrequentie van een getal, waarbij de kenmerken van een getal een positief en negatief bereik hebben.

 

Numerologie van het pentagram

Numerologie kent veel stromingen, die alle op hun eigen wijze interpreteren. Numerologie van het Pentagram is de stroming die ik in dit artikel ga toelichten. Het pentagram is in de basis een weergave van een menselijk lichaam.

In het pentagram staan de getallen van jouw geboortedatum verdeeld over het pentagram en deze getallen staan er zowel statisch als dynamisch in. Een statisch getal is wat je mee krijgt, jouw mogelijkheid of potentie. Als je bijvoorbeeld een (statische) 3 in je geboortedatum hebt, heb je als potentie creativiteit, eigenheid en hou je van afwisseling . Er staat ook een dynamische 3 in het pentagram, dit is het levensgebied waar de 3 zich uitwerkt. Staat deze 3 bijvoorbeeld op de plek van communicatie, dan ben je creatief, impulsief en snel op het gebied van communicatie. Een dynamische 3 kan zich ook negatief uitwerken zoals overmatig babbelen, onrustig praten of chaotisch zijn.

Het pentagram is holistisch, je kunt laag op laag informatie krijgen over het fysieke, emotionele en mentale lichaam.

Het mooie aan het pentagram is dat je niet alleen naar het persoonlijkheidstype kijkt maar naar alle getallen in de geboortedatum. Dit maakt het pentagram een veelzijdige methode om inzicht te krijgen in iemands potentie en belemmeringen.

Het pentagram geeft een goed beeld van de algemene energiedoorstroming en hoe iemand bepaalde levensthema`s uitwerkt. Elke plek in het pentagram beschrijft een levensgebied, zoals gezin en familie, geestelijke ontwikkeling of communicatie. Je kunt zien hoe iemand relaties ervaart,  of de gronding goed is en of men makkelijk actie onderneemt, of hier juist minder goed in is.

Elke geboortedatum heeft andere getallen en dus staat er per levensgebied een ander getal. Als er bijvoorbeeld in het levensgebied communicatie een 1 staat, is men vaak goed in staat een mening te vormen en het woord te nemen. Als er in dit gebied een 7 staat, is het mogelijk dat men zich niet graag laat zien of last heeft van angst om in het openbaar te spreken.

 

Heilige geometrie

Een pentagram is heilige geometrie, hetgeen betekent “Taal der symbolen”. Het symbool zorgt dat de energie van de persoon die in het pentagram is beschreven voelbaar is. Numerologie is dus niet alleen kennis over getallen of een stuk theorie maar de getallen stralen energie/informatie uit, die via het pentagram communiceren.

Een getal kan zich zowel positief als negatief uitwerken, de samenstelling van de getallen zendt een bepaalde energie uit via het pentagram. Het kost tijd om te leren invoelen op een pentagram, maar juist dit element helpt bij het vaststellen op welke levensthema`s iemand vastloopt en hoe de energie weer in beweging gebracht kan worden.

 

Persoonlijkheidstypes

Als je alle getallen van je geboortedatum optelt en blijft optellen tot je uitkomt op een getal tussen de 2 en 10, dan kom je uit bij je persoonlijkheidstype.

Als voorbeeld: 29-4-1972

2+9+4+1+9+7+2= 34/7

Deze persoon is een grondtype 34/7 waarbij de 7 het einddoel is en het basiskarakter bepaalt. De twee getallen voor de schuine streep (34)  zijn de getallen waar iemand doorheen beweegt om te komen tot het eindgetal 7.

Binnen deze stroming werken we met de persoonlijkheidstypes 2 tot en met 10. De meeste andere numerologie stromingen werken met de persoonlijkheidstypes 1 tot en met 9.  Binnen deze stroming hebben mensen met een nul in hun geboortedatum een wijziging van persoonlijkheidstype, zij maken dus meer dan mensen zonder nul in de geboortedatum veranderingen in hun leven mee. Deze veranderingen verschillen per persoon en werken zich in verschillende levensgebieden uit.

Er zijn teveel verschillende types om uitgebreid te omschrijven, maar om toch een idee te geven volgt hieronder een korte toelichting per persoonlijkheidstype. Bereken je eigen persoonlijkheidstype en kijkt of het overeenkomt.

 

2:           Denken, weten, fantasie, overleggen, twijfelen, droomwereld, dualistisch, intuïtie, grenzen.

3:           Uitvinders, avontuurlijk, beweging, vernieuwing, de wil, vorm, snel, contact.

4:           Ordelijk, volharding, concentratie, carrière, plichtsbesef, geduld, fundament bouwen.

5:           Water, familie, geld, recht, religie, geweten, emotie, coördinatie, telepathisch.

6:           Verstand, fel, vurig, doorzetten, prestatiegericht, drift, impulsen, energiek.

7:           Vitaal, optimisme, ijdel, trots, zelfbewust, levenskracht, zonnig, stralen.

8:           Schoonheid, kunst, geuren en kleuren, artistiek, wensen, transformatie, dood (verlies), verbinding.

9:           Intellect, communicatie, praktijk, veelzijdig, vernieuwend, plooibaar, leergierig, spraak, handel, inzicht, hogere wijsheid.

10:         Onrust, zorgend, begaafd, representatief, ontvankelijk, veel veranderingen.

 

Je kunt onderscheid maken in soorten persoonlijkheidstypes. Je hebt bijvoorbeeld types met een heel gericht levensdoel, zoals de types 20/2, 30/3 of 40/4. Er zitten dan weinig getallen in het persoonlijkheidstype, deze types herkennen zich vaak goed in zowel de positieve als negatieve zijde van hun persoonlijkheidsgetal.

Er zijn ook types met veel getallen in hun persoonlijkheidstype zoals 29/11/2 of 39/12/3. Het levensdoel van deze types is veel minder gericht en zij hebben energie van veel verschillende getallen in hun karakter.

Het persoonlijkheidstype omschrijft een basiskarakter waarbij het slechts één element is van het geheel. Een type 2 is bijvoorbeeld dienstbaar, bemiddelend en intuïtief en kan problemen hebben om grenzen aan te geven. De andere getallen in de geboortedatum kunnen de 2 afzwakken of juist versterken. De zachtheid van de 2 wordt bijvoorbeeld door de 1 gecompenseerd. De 1 is namelijk het ik, het ego of de leider, deze geeft als het ware tegenwicht tegen de zachtheid van de 2.

 

Waar kun je het pentagram voor gebruiken?

  • Oorzaken van emotionele, fysieke of mentale problemen achterhalen.
  • Inzicht krijgen in je levenslessen.
  • Inzicht krijgen in talenten.
  • Ondersteuning bij zelfontwikkeling of coaching.
  • De lessen van een relatie bekijken, door twee pentagrammen samen te voegen.
  • De invloed van de planeten bepalen, zodat je kan berusten in bepaalde turbulente periodes of juist besluiten kan nemen in periodes waarin je makkelijk kan loslaten.

 

Numerologie van het pentagram is een prachtig instrument om te gebruiken bij zelfontwikkeling. Iedereen heeft de potentie een getal te ontwikkelen van negatief naar positief. De getallen wijzen je de weg waar je geremd wordt en hoe je dit kunt ontwikkelen naar een talent.