Pieken en dalen in je energieveld

Wat is er aan de hand met ons energieveld? Emotionele pieken en dalen, zelfs als we niets te klagen hebben en ons leven grotendeels op orde is. Onze slaap wordt onderbroken en onze temperatuur wisselt tussen te koud en te warm. Steeds meer mensen hebben aanhoudende en vage lichamelijke klachten die hun leven dagelijks beïnvloeden. Ons energieveld voelt rusteloos, ontregelt ons lichaam en duwt en trekt.

Kosmische krachten beuken in op jouw energieveld

Wat wij (on)bewust voelen zijn de krachten die inwerken op het energieveld van ons lichaam. Wij zijn geneigd te vergeten dat we worden beïnvloed door krachten om ons heen. Zwaartekracht trekt ons naar de grond, de maan verplaatst watermassa`s op aarde en regelt de cyclus van de vrouw. De zon, die door zijn geomagnetische activiteit zorgt voor geladen energetische deeltjes in de lucht. Deze beïnvloeden het aardmagnetisch veld en daarmee ook het energieveld rondom ons lichaam. Allerlei krachten die wij niet kunnen waarnemen met onze fysieke zintuigen hebben dagelijks effect op ons. Een perfecte kosmische samenwerking tussen allerlei energievelden. Wij bewegen mee met deze kosmische evolutie en zijn onderhevig aan veranderingen op de aarde. In dit hele proces gaat het maar om één ding: groeien.

Groeien

Wij zijn een klein radertje in een onvoorstelbaar groot geheel, verbonden door een gigantisch veld van energie.  In de basis zijn alle kosmische krachten energiebewegingen en altijd gericht op groei. Alles beweegt naar een hoger of volgend niveau. Dat start al in de baarmoeder, waar de eerste cellen zich vermenigvuldigen en uitgroeien tot een baby. Alles is in beweging, het lichaam groeit, cellen sterven af en nieuwe komen ervoor in de plaats. Een zaadje groeit uit tot een boom, soms zelfs onder de meest erbarmelijke omstandigheden. Hoe weet het dat het wil groeien en hoe het moet groeien? Het is de natuurlijke beweging van energie, het vernieuwt, het oude sterft en een nieuwe fase start.

Groeien in fases

Deze ontwikkeling van groei verloopt in fases. Iedereen met jonge kinderen herkent dit mechanisme. Een jong kind heeft fases van introversie: het trekt zich terug of huilt veel, is opstandig en de vooruitgang lijkt er niet te zijn. Ineens is daar de dag dat het volzinnen maakt of het een centimeter lijkt te zijn gegroeid, het kan nieuwe dingen en bezit kennis die het voorheen niet had. Deze introverte fase zorgt voor onrust, een pijnlijk lichaam en emotionele schommelingen, maar uiteindelijk is daar het eind van die fase en de start van een nieuwe fase. Dit gebeurt op alle niveaus, van groot naar klein. De hele kosmos is in een constante staat van ontwikkeling en groei, ook wij, want ook wij zijn verbonden met dit kosmische veld. De kosmos bevindt zich op dit moment in een overgangsfase, de ongemakkelijke fase voor de groeispurt en uiteindelijk keert de stabiliteit terug.

Verhoog de trilling van je energieveld

Kosmische groei is in de kern het verhogen van trillingsfrequentie. Of we dit nu willen of niet, het verhogen van deze trillingsfrequentie in de kosmos werkt door in ons fysieke lichaam. Kosmisch geladen deeltjes komen vanuit alle uithoeken van de kosmos binnen via ons energieveld en zorgen daar voor een verhoging van trilling, waarbij de mate waarin dit gebeurt overigens sterk kan verschillen per persoon.

Daar start dan de fase van ongemak, het doordringt alles en raakt onze oude vastzittende energie aan. De lage trillingen in ons energieveld zijn oude trauma`s, gedragspatronen, onzekerheden, boosheid, schaamte of angsten. Lage trillingen diep weggestopt in de krochten van ons onderbewuste, het onbewuste wat niet langer onbewust kan blijven. Deze sterkere trillingsfrequentie doordringt alle lagen in ons energieveld, het zet een vergrootglas op onze beperkende gedachten, ongezonde relaties en verlangens waar we niet voor durven kiezen. Alles wordt aangeraakt door deze verhoogde trilling en wordt keer op keer aan ons getoond, als een vervelend patroon wat zich herhaalt of een lichamelijke klacht die maar niet weg gaat.

Ons verstand begint nu onder invloed van de toegenomen trillingsfrequentie overuren te draaien en oververhit te raken omdat het niet begrijpt wat er aan de hand is. Het vergeet de meest simpele dingen alsof gisteren een eeuw geleden was. Het maakt bij tijd en wijle chemische kortsluiting waarbij gevoelens van leegte en niet aanwezig zijn ons kunnen overvallen. Onze nachtrust lijkt een marathon van activiteit, al deze energetische toestroom zorgt voor onrust en overweldigende dromen. Het is een moeilijke periode, die lastig te begrijpen is als je er midden in zit. Begrijpt een kind in de fase van opstandigheid en huilen dat het een nieuwe fase ingaat? Nee, het voelt alleen ongemak. Wij voelen in deze fase ook vooral ongemak, een wachtruimte waarin we niet weten waar we op wachten, een pijn waarvan we de oorzaak niet kennen.

Dit alles werpt de belangrijke vraag op; willen we het hierboven beschreven proces helpen of blokkeren? De keuze is aan ons, maar voorwaarts zal het hoe dan ook gaan.

Persoonlijk pad

De een kan totaal ongevoelig lijken voor deze fase van verandering terwijl de ander het extreem moeilijk heeft. We zijn hier niet allemaal met dezelfde reden, we hebben allemaal andere bagage en niet iedereen beweegt met dezelfde snelheid. Uiteindelijk zal niemand kunnen ontkomen aan deze volgende fase, de verbondenheid met het kosmische energieveld sluit niemand uit. Het is een pad wat we allemaal lopen, het is een reis naar het reinigen en opschonen van onze innerlijke kwesties en thema`s, zodat we daarvan verlost de nieuwe fase in kunnen gaan.

Moeilijk of makkelijk, dat is individueel en welke weg iemand bewandelt, is eigenlijk niet van belang. Het is een innerlijk proces, we dienen zelf te willen ontwikkelen, groeien en vooral leren loslaten. Hoe we dat willen doen, dat is aan ons. Niemand kan het voor ons doen, net zoals niemand een kind kan forceren om te groeien, of een puber kan dwingen sneller wijs te worden. Het natuurlijke proces van groeien laat de puber uiteindelijk geestelijk volwassen worden, vroeg of laat.

Meebewegen

De kosmos volgt haar pad in een spiraal naar boven en wil een nieuwe fase starten en wij zijn onlosmakelijk met deze beweging verbonden. We kunnen kiezen, weerstand bieden of meebewegen en deze fase van ongemak helpen door meer inzicht te krijgen in het proces. Wat doet deze fase van energetische opwaardering met jou persoonlijk, wat komt er boven? Hoe meer weerstand of onbegrip, hoe meer het proces kan aanvoelen als zwaar, moeilijk, leeg of verwarrend. Hoe bewuster we hiermee omgaan, hoe meer inzicht we krijgen en hoe sneller we kunnen loslaten. De energie kan voor sommigen dwingend zijn en gepaard gaan met allerlei mentale en fysieke ongemakken.

Probeer deze energetische invloed te zien als een grote aanzwellende golf in de branding, we kunnen afwachten en ons omver laten werpen of we kunnen erop surfen. We kunnen elke golf opnieuw op ons in laten beuken en bij elke golf opnieuw onaangenaam verrast zijn, dan is het een wilde rit. Zouden we er niet beter aan doen te accepteren dat we niet zijn opgewassen tegen de natuurkrachten als de zee en de kosmische energie, en er zoveel mogelijk gebruik van maken? Uiteindelijk zal de zee kalm worden, dat doet ze namelijk altijd. Ook zal er een eind komen aan deze kosmische groeispurt en zal de nieuwe fase echt beginnen.