Wat is de Shafierha methode?

De Shafierha methode is gericht op samen ontwikkelen waarbij ik je de handvatten aanreik om zelf aan de slag te gaan. Mijn passie is gericht op het betrekken van iemand bij zijn eigen ontwikkeling want het is belangrijk zelf te begrijpen hoe dingen werken. De Shafierha methode gaat het ontwikkelproces makkelijker maken door de combinatie met energiewerk. Juist het energiewerk (regressies) helpt je onderbewuste blokkades los te laten en hierdoor ervaar je minder moeite om vooruit te komen.

Stapsgewijs ontwikkelen

De vier basis stappen:

1: Observeren (inzicht in je eigen patronen, gedachten en emoties)

2: Loslaten (methoden om ongewenste patronen los te gaan laten)

3: Opbouwen (herprogrammeren van het onderbewuste)

4: Volhouden (geduld hebben en leren omgaan met je weerstanden)

Je eigen rol gaan pakken

Alle onderwerpen die aan bod komen worden in het onderstaande overzicht omschreven. Natuurlijk krijg je ook informatie mee naar huis om rustig door te lezen en te oefenen, zodat je ook thuis aan de gang kunt met jezelf. Dit betekent wel dat je zelf een belangrijke rol gaat spelen in het doorbreken van patronen die je graag los wilt laten. Mijn onderdeel in de vorm van regressies gaat je daarbij helpen.

Energiedoorstroming op gang brengen

De Shafierha methode gaat over veranderingen doorvoeren op een bewust en onderbewust niveau en dit betekent dat er elementen inzitten die betrekking hebben op energie. Zoals energie in de chakra`s brengen om je energiedoorstroming op gang te brengen en je blokkades los te maken. 

De invulling van onze afspraken kun jij zelf mee invullen, als je graag veel blokkades wilt loslaten dan leggen we de nadruk op regressies. Als je moeite hebt met regressies dan besteden we meer aandacht aan je gedachten en weerstanden. Het tempo wordt door jou bepaalt en jij mag aangeven welke thema`s het meest belangrijk voor je zijn. 

Onderstaand kun je meer informatie vinden over de onderwerpen die aan bod komen.  

Mocht je vragen hebben, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet, Barbara Postema

Wat is de inhoud van onze afspraken?

Afspraak 1

 • Vaststellen welke levensthema`s er spelen (numerologie). Ik maak een pentagram van je geboortedatum om te bekijken hoe je energie stroomt en welke talenten, mogelijkheden en blokkades er zijn.
 • Je energiedoorstroming op gang brengen door energie in twee chakra`s te brengen. In totaal breng ik energie in alle zeven chakra`s, twee chakra`s per afspraak. 
 • Inzicht krijgen in je overtuigingen, routines en emoties.
 • Jou leren hoe het onderbewuste werkt en hoe je hier mee kunt werken.
 • Je krijgt informatie over het onderbewuste mee om thuis te lezen.
 • Voor onze volgende afspraak: je innerlijke en uiterlijke wereld observeren (wat denk je? wat voel je?  welke mensen en situaties trek je aan?) 

Afspraak 2

 • Informatie over de basisprincipes van energie (13 kosmische principes).
 • Methoden om te leren loslaten.
 • Energie in twee chakra`s brengen.
 • Regressie: emotionele blokkades en overtuigingen uit je energie verwijderen. 
 • Vervuilde energie en negativiteit opruimen.
 • Ontspanning als ingang naar het onderbewuste (hersengolven).
 • Voor de volgende afspraak: leren loslaten en ontspannen.

Afspraak 3

 • Energie in twee chakra`s brengen.
 • Regressie: emotionele blokkades en overtuigingen uit je energie verwijderen. 
 • Het onderbewuste leren programmeren (affirmeren).
 • Helpen bij het vaststellen van prioriteiten en vaststellen van affirmaties.
 • Voor de volgende afspraak: 5 min per dag affirmeren.

Afspraak 4

 • Energie in één chakra`s brengen.
 • Regressie: emotionele blokkades en overtuigingen uit je energie verwijderen. 
 • Je goed gronden in je lichaam.
 • Omgaan met weerstand.
 • Herhaling & geduld.

Wat is een regressie?

Regressie betekent eigenlijk terug gaan naar een opgeslagen herinnering, emotie of trauma. Als er iets is gebeurt wat indruk op je heeft gemaakt ligt deze gebeurtenis opgeslagen in je onderbewuste. Het onderbewuste is bereikbaar via het hartchakra want dit chakra werkt als een brug naar het onderbewuste. Tijdens een regressie begeleid ik je via het hartchakra naar je onderbewuste, je ervaart dit als een staat van ontspanning net zoals tijdens een meditatie. Juist deze ontspannen staat maakt het mogelijk vragen te beantwoorden vanuit je hartbewustzijn (voelen, weten of intuïtie) in plaats van vanuit je hoofd.

Het oplossen van een onderbewuste blokkade

Stel je voor, je hebt hoogtevrees en je hebt geen idee hoe je hieraan komt. Tijdens een regressie gaan we naar het onderbewuste om de oorzaak van de hoogtevrees te zoeken. Mijn hand ligt op jouw hartchakra hierdoor ontstaat er een diepe ontspanning. Door gerichte vragen te stellen kun je terug naar het moment dat de hoogtevrees is ontstaan. Je ziet jezelf als peuter bovenaan een trap staan (hoogte) en valt naar beneden (angst). Het onderbewuste heeft deze ervaring opgeslagen en koppelt hoogte aan een emotie (angst). Elke keer als je nu hoogte ervaart voel je tegelijk de angst. Door middel van visualisatietechnieken gaan we de angst opruimen, tot het moment dat je geen angst meer ervaart als je op hoogte staat.

Je energieveld opschonen

Het is mogelijk tijdens een regressie karma uit vorige levens op te ruimen of gedragspatronen. Juist de regressies maken het mogelijk je energieveld op te ruimen en dieperliggende oorzaken van blokkades te verwijderen. Er kan zowel gekeken worden naar specifieke thema’s zoals faalangst of onzekerheid, maar ook naar de oorzaken van fysieke klachten. Vanuit mijn ervaringen met het onderbewuste, geloof ik dat ons onderbewuste ook alle herinneringen opslaat vanuit vorige levens. Waarbij sterke trauma`s, onverwerkt verlies of angst diepgeworteld in het onderbewuste liggen.

De invloed van je familie

De inbreng die je vanuit je familielijn mee krijgt heeft ook een behoorlijke impact op de overtuigingen en emoties die je onderbewust opslaat. Het is niet noodzakelijk dat je gelooft in vorige levens of karma want het loslaten van onderbewuste blokkades kan ook zonder dat jij erin gelooft. Het is het belangrijkste dat er ruimte in je onderbewuste gaat ontstaan.

Hoe meer ruimte je creëert, hoe zuiverder je onderbewuste wordt, hoe positiever en lichter je in het leven gaat staan. Dit proces van loslaten, groeien en tot inzicht komen kan bij sommige mensen zeer snel verlopen, terwijl bij andere mensen met veel vervuiling in het onderbewuste meer tijd nodig is. 

Wat is het onderbewuste?

Veiligheid en overleving

Het onderbewuste kun je vergelijken met een soort supercomputer, het heeft de functie te zorgen voor jouw overleving en veiligheid. Het regelt al jouw lichaamsfuncties zoals je temperatuur, bloeddruk, ademhaling en het kloppen van je hart. Gelukkig hoef je je niet bezig te houden met het ritme van je hart of regelen van je ademhaling want het gaat allemaal vanzelf.

Het onderbewuste filtert indrukken

Het filtert een overdaad aan indrukken (beelden, geluiden, gevoelens) die door jouw bewuste rationele verstand onmogelijk verwerkt kunnen worden. Het slaat al je herinneringen op en onderdrukt tegelijk alle herinneringen met onopgeloste negatieve emoties. Trauma`s, angsten en onzekerheden liggen opgeslagen tot er een moment komt dat het veilig is deze te doorleven of in sommige gevallen nog dieper te onderdrukken.

Het onderbewuste blijft deze (onderdrukte) herinneringen, gedachten of emoties als een automatisch programma afdraaien. Wat het daarbij doet is vergelijkbare situaties opzoeken en herhalen, net zolang tot je je er bewust van geworden bent en je ze verandert in iets beters.

De routines van het onderbewuste doorbreken

Je bent niet vaak bezig met je onderbewuste, maar het beïnvloedt voor meer dan 75% jouw bewuste geest. Daarom denk je vaak dezelfde gedachten, ervaar je dezelfde emoties en loopt je tegen dezelfde soort problemen aan. Als je deze patronen graag wilt doorbreken, is inzicht nodig in de werking van je onderbewuste. Actief werken aan het ombuigen van je beperkende gedachten en emoties en door middel van energiewerk de blokkades uit je onderbewuste loslaten. Deze samenwerking gaat zorgen voor ruimte in je energie, ruimte om het op een andere manier te gaan doen. Meer informatie over het onderbewuste kun je lezen in mijn blog.