Je geest, de manier hoe je denkt, heeft een gespletenheid in zich. Deze dualiteit zie je overal, je kunt denken en voelen, je hebt een binnen- en buitenwereld, je hebt positiviteit en negativiteit. Deze tweezijdigheid bestaat ook in jouw geest.

Je hebt een ego deel, jouw aangeleerde overtuigingen en patronen. Daarnaast heb je een hoger zelf deel, een stille aanwezigheid. Het ego wordt ook wel jouw identiteit of persoonlijkheid genoemd, met name onbewust aangestuurd. Jouw hoger zelf wordt ook wel ziel, heilige geest of soeverein wezen genoemd, het onbegrensde onsterfelijke aspect van jouw zijn.

Deze gespletenheid vertaalt zich in de aanwezigheid van twee denkwijzen welke zorgen voor een steeds terugkerend innerlijk conflict. De ene zijde is angst, in al zijn gradaties van onrust en twijfel tot paniek. De andere zijde is liefde, eenheid en oordeelvrije stilte.

De ene denkwijze brengt je onvrede en onrust en de andere denkwijze brengt je rust en vrede. De keuze is aan jou.

 

Identiteitsverwarring 

Je “ik” of identiteit is opgebouwd uit geloofsstructuren, een geloof in wie jij denkt dat je bent. Je vormt gedachten over wie je bent, je bent Jantje of Pietje. Je bent recht door zee of je bent voor een dubbeltje geboren. Je hebt allerlei overtuigingen over jezelf gevormd door opvoeding en maatschappij. Je leert op school hoe de wereld in elkaar zit. Je leert via de wetenschap hoe het universum of het lichaam werkt. Je bouwt een heel netwerk aan overtuigingen op, waarvan jij aanneemt dat het waar is, maar zijn deze overtuigingen en kaders dan wie jij bent?

Het ego is een manier van denken, die je is aangeleerd en die je bent gaan geloven. Je hebt dit denksysteem opgeslagen in je onderbewuste en blijft dit geheel automatisch afdraaien.

Deze constructie van overtuigingen, geloofsstructuren, emoties en patronen is jouw ego programma. Dat is niet wie jij bent, jij gelooft dat je het bent. Omdat je bent gaan geloven dat jij dat bent, blijf je ronddraaien in het automatische programma van het ego. Een eindeloze herhaling van soms leuke en soms minder leuke ervaringen.

Omdat het ego je wil beschermen, is het gericht op het voorkomen van afwijzing en andere problemen, het ego is hierdoor eindeloos aan het herstellen, verbeteren en oplossen. Hoe kom ik van dit gedrag af? Hoe overstijg ik deze gewoonte? Wat is de oorzaak van dit probleem? Waarom doe ik zo moeilijk?

Zelfs al heb je iets goed gedaan, zal het ego altijd iets nieuws vinden om te verbeteren. Je gaat de strijd aan met jezelf, er is namelijk altijd wel iets wat niet goed genoeg is of waar je last van hebt.

Je leeft al een hele lange tijd in de lage trilling van de ego wereld. In deze wereld van lage trillingen ben je vergeten wie je bent, je bent gaan denken dat je het ego bent. Maar wie ben je eigenlijk als je het ego niet bent?

Jij bent een immens onbegrensd energiewezen, met ongekende scheppende mogelijkheden. Je ego gelooft dat jij machteloos en zwak bent, Je hoger zelf gelooft dat jij onbegrensd bent. Je bent het slechts even vergeten. Ont-waken of wakker worden betekent je weer herinneren wie je bent.

Door je geloof in het ego denken stap voor stap te gaan loslaten, komt vanzelf de ruimte en de herinnering aan je hoger zelf naar voren. Je hoger zelf is er al, je bent dat NU al, je kunt dat nu alleen nog niet geloven.

Je kunt je het niet herinneren door het te gaan zoeken, want het is er al, dus waar zou je het moeten zoeken. Je kunt er ook de oplossing niet voor vinden, want er is geen probleem. Je ego heeft deze problemen bedacht en wil ze tegelijk oplossen. Je dient te stoppen met geloven in de onwaarheden die het ego je wijs maakt. Bereid zijn al je opgebouwde constructies, overtuigingen en waardeoordelen over jezelf en de wereld los te laten.

Je bent niet de enige die zich dit nu herinnert, het vindt op dit moment collectief plaats. Deze overgang van het loslaten van alles wat je ooit hebt geleerd is de grote omwenteling waar wij als collectieve mensheid nu in zitten.

 

De grote energie shift 

Als energiewezen in een wereld van energie wordt je beïnvloed door magnetische en elektrische velden (zowel vanuit de aarde, als vanuit de Kosmos). Deze instroom is de afgelopen decennia in frequentie aan het toenemen en gaat in een steeds sneller tempo toenemen. Je wordt gebombardeerd met eenheidslicht en dit beïnvloedt je onderbewuste ego-programma.

Deze hoge frequentie die binnenkomt, vraagt van jou zonder oordeel te kijken naar jezelf. Al die overtuigingen, dat oud zeer, die onzekerheid of angsten, je ego wil er van blijven weglopen. Weg van die minderwaardigheid, onderdrukken en projecteren op de buitenwereld.

Zie de wereld, kijk goed, dat is de collectieve pijn die niet kan bestaan in de nieuwe energie. Wat je ziet in de wereld is de spiegel van onze collectieve denkwijze. Je geest is gespleten omdat je kiest voor de denkwijze van het ego. Je hebt een programma gekozen wat je afscheidt van anderen, maar ook van je ware zelf. Het ego denken kan alleen maar splitsen, jij bent anders dan ik ben.

Wij verschuiven collectief naar een andere manier van denken, naar het overstijgen van de splitsing in ons denken. Je gaat verschuiven naar denken vanuit eenheid, je gaat kiezen voor denken vanuit het hoger zelf.

Het ego programma heeft zijn tijd gehad en is begonnen aan een stervensproces. De doodsangst, de depressiviteit die diep verborgen zit, het ego kan het niet meer verstoppen en laat het zien in de wereld. Alles wat je nu ziet in de wereld laat zien dat wij collectief geloven dat we niet één zijn.

Wij zijn één, wij zijn samen één bron. Als je blijft denken vanuit jouw ego programma blijf je scheiding in de wereld zien. Scheiding tussen rijk en arm, tussen gevaccineerd en ongevaccineerd, tussen liefde en angst.

Deze kosmische energie gaat alleen maar toenemen, afscheid nemen en alles loslaten wat het ego heeft opgebouwd is de enige weg voorwaarts. Je kunt het niet oplossen in de buitenwereld, je kunt het niet oplossen op het niveau van het ego. Je kunt het alleen overstijgen, door het ego los te laten en anders te gaan denken.

Wil je in het programma van het ego achter blijven, dan zal je je steeds ongemakkelijker gaan voelen. Je zal steeds krachtiger gedwongen worden door externe problemen, de projecties van je innerlijke staat, met alle lastige gevolgen van dien. Als je blijft denken in gescheidenheid, kun je niet ontwaken tot wie je bent. Je blijft dan een afgescheiden ”ik” in een wereld van tegenstellingen. Je bent dan verbonden aan de wereld van het ego programma, een wereld waar je gericht bent op overleven in afscheiding.

Je kunt jezelf aanleren over te stappen naar de denkwijze van je hoger zelf, je gaan herinneren dat dit is wie jij bent.

 

Het Hoger Zelf is in het nu 

Geen enkele zoektocht van het ego, heeft een oplossing voor nu. Het zijn gedachten aan oplossingen, gedachten aan verbetering en als je die hebt bereikt, dan voel je je goed. Wat je dus eigenlijk zegt is, nu is het nog niet goed, het is pas goed als ik de actie heb uitgevoerd of het resultaat bereikt.

Als het nu niet goed is, hoe kun je je dan ooit beter voelen? Het is niet de handeling of actie, het is de denkwijze die je ongelukkig maakt.

Het is als een automatische ingestelde zoekmachine op je startpagina, het start helemaal automatisch op. Deze zoekmachine geeft je alleen niet de juiste zoekresultaten, ongeacht je zoekopdracht. Toch blijf je die startpagina met dezelfde zoekmachine maar openen, in alle hoop dat het uiteindelijk een juist zoekresultaat gaat geven.

Alleen het instellen van een andere zoekmachine op je startpagina gaat je helpen. Dan moet je wel eerst die oude eraf gooien, die hou je niet achter de hand, je gaat ze ook niet naast elkaar gebruiken. Die zoekmachine is stuk, die gooi je van je computer af.

Je kunt maar in één denkwijze tegelijk zijn en je bent meestal in het programma van je ego, want die draai je onbewust af. Als je uit het nu bent, ben je dus per definitie in de denkwijze van het ego.

Als je goed luistert naar de berichtgeving in de wereld gaat alles over het verleden of de toekomst. De aankomende tekorten aan gas, de eventuele griepgolf in de winter en toekomstige problemen met de dijken door een stijgende zeespiegel. Je wordt constant afgeleid en gericht op het verleden, de overbelasting van de IC van vorig jaar, de herdenking van 9/11.

Als je heel neutraal zonder oordeel naar de wereld kijkt, zie je daar een kracht aan het werk die jou wil weghouden bij het nu. Je zou je kunnen afvragen waarom er zo hard wordt gewerkt om jou af te leiden. Het is om jouw aandacht weg te houden uit het nu, zodat je gevangen blijft in denken in afscheiding. Het gaat erom jou weg te houden bij je ware zelf, door je vast te zetten in het ego denken. Je wordt weggehouden bij de waarheid over jezelf, als je namelijk echt in je bewuste kracht gaat staan, verander je de wereld van binnenuit.

  

Ruimte maken voor je hoger zelf

De denkwijze van je hoger zelf kun je het beste omschrijven als de stille waarnemer, het is datgene waarmee je je eigen gedachten kunt observeren.

Het ego is naar buiten gericht, door je aandacht te verschuiven naar je hoger zelf verschuift je aandacht naar binnen. Je voelt dan meer afstand tot het “ik” en je komt steeds meer in de waarnemerspositie. De stille waarnemen neemt waar wat de “jij” allemaal denkt, doet, zegt en meemaakt. Net zoals je naar een film zou kijken, verander je in een neutrale waarnemer. Je hoort jezelf iets zeggen of ziet jezelf iets doen, maar een deel van jou staat er buiten en kijkt ernaar.

Het ego programma wil altijd weg van negatieve gedachten of emoties, daarom projecteert het ego. Het wil het niet zien en ziet het daarom in anderen. Het ego heeft eerst het probleem gecreëerd, geeft vervolgens iets buiten zich de schuld en verwacht dan ook de oplossing in de buitenwereld te vinden. Het is als de verwarming aanzetten met de ramen open en klagen dat je het koud hebt. De schuld geven aan de thermostaat en de kachel hoger zetten, blijven mopperen en met een deken op de bank gaan zitten.

Als je los wilt komen van de eindeloze problemen van het ego, dan moet je durven kijken naar je eigen negatieve gedachten en emoties. Als je deze gedachten veroordeelt, stap je over naar het ego deel en dan blijven de vervelende gevoelens en gedachten bij je. Dan heb je je met deze gedachten geïdentificeerd. Als je ze slechts waarneemt zonder oordeel, kun je ze loslaten.

Het ego gaat de strijd aan, het wil innerlijk vechten tegen ongewenste gedachten. Dit geeft gevoelens van irritatie en weerstand. Het hoger zelf strijdt niet, het wacht simpelweg tot jij bereid bent iets te zien en bereid bent het los te laten.

Denken vanuit het hoger zelf vraagt van jou om te durven kijken naar je eigen schaduwen, het vindt er niets van. Door het naar voren te brengen en als het ware in het licht van je hoger zelf te zetten, kun je ze geven aan je hoger zelf. Simpelweg door te besluiten ze te willen loslaten.

Alles waartegen jij vecht en strijdt, zal blijven bestaan. Je ego zal dus eeuwig het conflict blijven aangaan, want dat is hoe deze denkwijze werkt. Door het als een onbewuste denkwijze te zien, kun je ook besluiten dat je een andere denkwijze kunt kiezen. Jij bent je gedachten en emoties niet, jij bent alleen een programma op herhaling aan het afdraaien. Aan jou de keus, eeuwig vechten of een andere denkwijze kiezen.

Maak gebruik van de prachtige energie die in golven naar de aarde stroomt. Ze zal je helpen elk moment van de dag te kiezen voor een andere manier van denken. Door stap voor stap de onjuiste programmeringen van het ego zonder oordeel te bekijken en los te laten. Door aanwezig te zijn in het nu moment en keer op keer te kiezen voor je hoger zelf. Uiteindelijk brokkelt het oude ego systeem af, het kan niet leven in het licht dat jij en ik zijn. Als wij als collectief gaan geloven in het licht dat wij zijn, kan de schaduw niet bestaan.