Wat is transformeren?

Transformeren betekent van één staat naar een andere veranderen. Zoals een rups transformeert naar een vlinder, dat gebeurt niet in één dag, daar gaat een heel proces aan vooraf. Een jonge puber kan transformeren naar een stabiele jonge man of een vrouw transformeert in een moeder. Je komt in een andere staat van zijn, je herziet je prioriteiten of stelt nieuwe doelen in je leven. Iedereen transformeert in zijn leven, want alles is onderhevig aan verandering.

Wij bevinden ons momenteel in een kosmische transformatie, de energie die binnenkomt verschuift van een Vissen energie naar een Waterman energie. Deze vernieuwde energie gaat ons aanzetten tot transformatie, dit is een stapsgewijs proces naar innerlijke verdieping.

Ondanks dat dit vanuit een kosmische invloed wordt aangewakkerd, is het wel een persoonlijk proces, iedereen doorloopt het op zijn eigen manier.

In het Vissentijdperk heeft de nadruk gelegen op de bewuste rationele geest en hierdoor zijn we gewend over alles na te denken, het intuïtief weten (voelen) is minder ontwikkeld. De Aquariusenergie is minder gericht op de bewuste geest, maar juist op het onderbewuste (gevoel en innerlijk weten). Zij gaat de weegschaal in balans brengen, niet alleen denken, maar opnieuw leren voelen.

Het onderbewuste wordt wakker geschud, dit kan zorgen voor een innerlijke strijd tussen denken en voelen. Er kunnen onderdrukte emoties of angsten loskomen, je kunt je richtingloos voelen of overgevoelig reageren. Hoog sensitieve mensen of mensen met een vervuild onderbewuste, kunnen behoorlijk last hebben van deze verschuiving.

Als je graag meer balans wilt tussen denken en voelen, meer doorstroming in je energie, dan kan de chakratransformatie je ondersteunen. De transformatie maakt je chakra`s breder, zodat er meer kosmische energie je energieveld binnen kan komen. Je spirituele groeiproces komt hierdoor op gang. Het maakt ook blokkades los, angsten of andersoortige emoties en oude trauma`s, deze kun je vervolgens via regressies opruimen.

Vissentijdperk

Er is veel gezegd en geschreven over het tijdperk waar wij uit komen, het Vissentijdperk en des te meer over het tijdperk waarin wij sinds kort leven, het Aquarius- of Watermantijdperk. Zo’n tijdperk is een cyclus van energie, een periode waarin de invloed van een bepaalde energie sterk overheerst. Deze energie bepaalt de ervaringen, lessen en mogelijkheden van dat specifieke tijdperk.

De afgelopen 2000 jaar bevonden we ons in het Vissentijdperk in de derde dimensie. Dit tijdperk kenmerkt zich door de overheersing van de mannelijke energie, het rationele, macht (religie, oorlog), daadkracht en ego. Door deze derde dimensionale energie zijn we in staat geweest ons technologisch te ontwikkelen en kennis te verkrijgen door onderzoek en wetenschap. Het Vissentijdperk heeft de mens een enorme toename van kennis gebracht, terwijl er op geestelijke- en spirituele ontwikkeling veel minder nadruk lag. De meeste aandacht is dan ook gericht geweest op het rationele verstand, kennis opnemen door te leren en bewijzen vergaren door middel van wetenschap.

In het Vissentijdperk is de instroom van kosmische energie beperkt geweest, waardoor er beperkte energie-instroom mogelijk was in de chakra’s. De chakra’s waren dan ook relatief klein. Het sterkst vertegenwoordigd in dit tijdperk waren de onderste drie chakra`s, welke staan voor primaire emoties en overleving, de derde dimensie.

We laten nu langzaam de energie van het Vissentijdperk achter ons en kunnen vaststellen dat het ons ervaringen en vooruitgang gebracht heeft, passend bij dat tijdperk. Nu dient zich langzaamaan een nieuw energetisch tijdperk aan dat andere mogelijkheden biedt en ruimte geeft aan andere levenslessen om geleerd te worden.

 

 

Aquariustijdperk

De nieuwe energie van het Aquariustijdperk wordt Aquariusenergie genoemd. Deze energie brengt het bewustzijn van de mens naar de vierde dimensie en uiteindelijk nog verder. Hoe wij haar noemen is eigenlijk niet belangrijk, maar haar aanwezigheid begint al wel op te vallen. Daar waar de derde dimensie een mannelijke overheersing kent, is de Aquarius energie meer vrouwelijk geladen. Wat positief is, want beide energieën hebben elkaar nodig om terecht te komen in een staat van samenwerking, balans en groei. Het Aquariustijdperk kenmerkt zich door liefde, gemeenschapszin en individuele spirituele ontwikkeling.

Je kunt het derde dimensie bewustzijn dat hoort bij het Vissentijdperk herkennen, het geeft een beperkt zicht op de eigen gedachten en gevoelens. Als je iets overkomt, dan ben je in de overtuiging dat de oorzaak hiervan buiten jezelf ligt. Zo kun je drie keer van baan wisselen en toch elke keer opnieuw dezelfde problemen met collega`s krijgen en de oorzaak daarvan steeds weer bij de collega’s leggen. Je kijkt daarbij niet naar je eigen inbreng of gedrag, dan wel naar je daarmee gepaard gaande gedachten en emoties. Wat het probleem ook is, het komt van buiten (collega`s, werkgever, instanties, levenspartner). Zo ook met ziek zijn of een chronische ontsteking, de oorzaak hiervan ligt buiten jezelf, de samenwerking tussen lichaam en geest is losgekoppeld.

Als je het niveau van de vierde dimensie, behorend bij het Aquariustijdperk bereikt, dan overzie je je gedachten voordat je actie onderneemt. Met andere woorden: je bent je bewust van je eigen gedachten en je eigen gedrag. Er komt meer inzicht in de invloed van jou op anderen. Je gaat jezelf vragen stellen om tot inzicht te komen; Waarom overkomt mij dit? Wat is hetgeen wat mij irriteert? Waar komt deze irritatie vandaan? Wat wil mijn lichaam mij duidelijk maken? Uiteindelijk kom je er achter dat je omgeving je wijst op jezelf.

Je kunt stellen dat je niets aan iemand anders kan veranderen, alleen aan jezelf. Dit schept uiteindelijk een staat waarin je de ander niet veroordeelt, maar met jezelf aan de slag gaat en snapt dat iedereen op zijn of haar pad is om eigen ervaringen op te doen en eigen levenslessen te leren.