De gespleten geest

Je geest, de manier hoe je denkt, heeft een gespletenheid in zich. Deze dualiteit zie je overal, je kunt denken en voelen, je hebt een binnen- en buitenwereld, je hebt positiviteit en negativiteit. Deze tweezijdigheid bestaat ook in jouw geest. Je hebt een ego deel, jouw aangeleerde overtuigingen en patronen. Daarnaast heb je een hoger zelf [...]